Niedziela, 25 sierpnia 2019 
 Philip Glass
 
ur. 31.01.1937 w Baltimore (USA)
narodowość: USA
 
 Wspó?czesny kompozytor ameryka?ski, jeden z prekursorów minimalizmu.

Zwi?zki Glassa z kinem s? bardzo szerokie. Wiele z jego najwa?niejszych dzie? powsta?o w?a?nie do filmów, zarówno fabularnych jak i eksperymentalnych.

Ju? na prze?omie lat 60. i 70. Glass wspó?racowa? z kanadyjskim strukturalist? Michaelem Snow'em. W kolejnych latach obok g?o?nej wspó?pracy teatralnej z Robertem Wilsonem, Glass zrealizowa? muzyk? do kilku poetyckich obrazów Godfreya Reggio, pocz?wszy od filmu Koyaanisqatsi, w którym zestawienie obrazu i muzyki jest jednym z najdoskonalszych w dotychczasowym dorobku ?wiatowego kina.

W latach 90. Glass napisa? muzyk? do kilku wysokobud?etowych filmów autorstwa m.in. Martina Scorsese. Jednym z ostatnich projektów jest suita do klasycznego horroru Toda Browninga - Dracula. Glass jest tak?e bohaterem jednej z cz??ci projektu 4 Americam Composers Petera Greenaway'a.

 
 
  1. Glass Pages
  2. Oficjalna strona Philipa Glassa
  3. Witryna o serii filmów Reggio i Glassa
 
 Music with Roots in the Aether: Opera for Television by Robert Ashley, 1974, muzyka
Mark Di Suvero, Sculptor, 1977, muzyka
Suspiria, 1977, muzyka
Philip Glass: Satyagraha, 1983, muzyka
Four American Composers, 1983, muzyka
Koyaanisqatsi, 1983, muzyka
Mishima: A Life in Four Chapters, 1985, muzyka
Dead End Kids, 1986, muzyka
The Kitchen Presents Two Moon July, 1986, muzyka
Einstein on the Beach: The Changing Image of Opera, 1987, muzyka
Hamburger Hill, 1987, muzyka
La Chiesa, 1988, muzyka
Powaqqatsi, 1988, muzyka
The Thin Blue Line, 1988, muzyka
Mindwalk, 1990, muzyka
A Walk Through Prospero's Library, 1991, muzyka
Closet Land, 1991, muzyka
Anima Mundi, 1991, muzyka
Planetens spejle, 1992, muzyka
A Brief History of Time, 1992, muzyka
Candyman, 1992, muzyka
Jenipapo, 1995, muzyka
Candyman: Farewell to the Flesh, 1995, muzyka
Evidence, 1995, muzyka
Absence Stronger Than Presence, 1996, muzyka
Ballad of the Skeletons, 1996, muzyka
The Secret Agent, 1996, muzyka
Kundun, 1997, muzyka
Bent, 1997, muzyka
The Truman Show, 1998, muzyka
The Eden Myth, 1999, muzyka
The Source, 1999, muzyka
Dracula, 1999, muzyka
Armonie dell'Estasi, 2000, muzyka
Man in the Bath, 2001, muzyka
Naqoyqatsi (w produkcji), 2002, muzyka 

Philip Glass

3CINEMA | Ludzie | Philip Glass