Niedziela, 25 sierpnia 2019 
 Siergiej Eisenstein
 
ur. 23.01.1898 w Rydze (?otwa), zm. 11.02.1948 w Moskwie (Rosja)
narodowość: ROS
 
 Jeden z najwi?kszych twórców kina.

Urodzony na prze?omie wieków syn architekta, zacz?? realizowa? filmy po Rewolucji Pa?dziernikowej. Zasy?yn?? nowatorsk? technik? monta?u, za pomoc? którego budowa? napi?cie i znaczenia w filmie. W Rosji zrealizowa? swoje najwa?niejsze dzie?a - Pa?dziernik czy Pancernik Potiomkin z nie?mierteln? scen? odeskich schodów. Na pocz?tku lat 30. przebywa? w Hollywood, gdzie jednak nie móg? si? odnale??. W Ameryce zrealizowa? tylko jeden film, nakr?cony w Meksyku dokument Que Viva Mexico! - arcydzie?o zmontowane dopiero kilkadziesi?t lat po jego ?mierci. Po powrocie do Rosji pracowa? nad epick? trylogi? Iwan Gro?ny. Zmar? przy pracy nad jej ostatni? cz??ci?.

Eisenstein uwa?any jest dzisiaj za jednego z mistrzów kina fabularnego, trzeba jednak pami?ta?, i? techniki zdj??, narracji a przede wszystkim monta?u, których u?ywa? w swoich filmach by?y w jego czasach niezwykle awangardowe.

 
 
  1. Dashiell Chris, Eisenstein's Mexican Dream, http://www.cinescene.com/dash/eisenstein.htm, ,
 
 Matka, 1917, reżyseria
Pancerinik Potiomkin, 1925, reżyseria
Pa?dziernik, 1927, reżyseria
Iwan Gro?ny, cz. 1, 1945, reżyseria
Iwan Gro?ny, cz. 2, 1958, reżyseria
Que Viva Mexico!, 1978, reżyseria 

Siergiej Eisenstein


Fatal error: Cannot use string offset as an array in /home/huncwot2/domains/3cinema.kunstu.com/public_html/funkcje_right.php on line 36
Dziga Wiertow
Kino-Oko