Czwartek, 22 sierpnia 2019 
 Viking Eggeling
 
ur. 12.10.1880 w Lund (Szwecja), zm. 19.05.1924 w Berlinie (Niemcy)
narodowość: SWE
 
 Szwedzki malarz i twórca filmowy.

Eggeling po wyje?dzie ze Szwecji na pocz?tku XX wieku uczestniczy? w rozwijaj?cym si? ruchu Dada. Jakkolwiek jego idee wydawa?y mu si? zbyt radykalne, zaprzyja?ni? si? z wieloma liderami ruchu. Na pocz?tku lat 20. zamieszka? w Berlinie u Hansa Richtera, z którym dzieli? zainteresowania dotycz?ce wykorzystania ruchu w sztuce abstrakcyjnej. Wspólnie tworzyli tzw. scroll-paintings (obrazy malowane na d?ugich, przesuwanych rolach papieru).

Jego uko?czony po kilku latach pracy film Diagonal Sinfonie (Symfonia Diagonalna) jest dzi? klasyczn? pozycj? eksperymentalnej animacji. W filmie, z pomoc? niemieckiej artystki Erny Niemeyer, Eggeling przetworzy? koncepcje ze swoich scroll-paintings w ruchome medium filmu, wierz?c i? odnalaz? idealny, uniwersalny j?zyk przekazywania swoich emocji i wizji. Zmar? kilkana?cie dni po premierze filmu z powodu choroby zaka?nej.
 
 
  1. Viking Eggeling - Diagonal Symphony - do ?ci?gni?cia w pliku Quicktime
 
 Horizontal-Vertikal Orchester, 1920, reżyseria
Diagonal Sinfonie, 1924, reżyseria 
3CINEMA | Ludzie | Viking Eggeling