Wtorek, 17 lipca 2018 
 Marcel Duchamp
 
ur. 1887, zm. 1968
narodowość: FRA
 
 Marcel Duchamp przy pracy nad filmem <i>Dreams that money can buy</i>

Jeden z najważniejszych artystów XX wieku.

Młodo?ć spędził w Paryżu w?ród bohemy artystycznej Montrmartru, gdzie tworzył obrazy pod wpływem fowizmu, futuryzmu i kubizmu. W 1915 roku przeniósł się do Stanów Zjednoczonych gdzie wydawał dadaistyczne pisma oraz sporadycznie tworzył. Swoją ideę anty-sztuki wprowadzał w życie wystawiając na wystawie pisuar (Fontanna), tworząc ready-mades (absurdalnie zestawione obiekty życia codziennego), rotoreliefy (wywołujące wrażenie iluzji ruchome dyski) czy zagadkowe instalacje (Panna młoda...). Drugą czę?ć życia spędził (jak sam twiedził) głównie na grze w szachy, która była jego największą pasją.

Twórczo?ć filmowa Duchampa jest znikoma, aczkolwiek bardzo interesujące. Stworzył dwa filmy, oba oparte na rotoreliefach - Anemic Cinema z 1927 roku oraz fragment Discs w filmie Hansa Richtera Dreams That Money Can Buy z 1947 roku.

Oto co mówił o filmie w wywiadzie, który przeprowadził z nim Pierre Cabanne (za Czas - strona o sztuce Waldemara Pranckiewicza).

Film bawił mnie szczególnie od strony optycznej. Zamiast robić maszyny obrotowe, jak w Nowym Jorku, powiedziałem sobie "Dlaczego nie poobracać się w filmie?" To o wiele łatwiejsze. Nie interesowało mnie samo robienie filmów, traktowałem to po prostu jako prostszy sposób osiągnięcia efektów optycznych. Kiedy ludzie mówią, że robiłem filmy, odpowiadam, nie robiłem, był to wygodny sposób - teraz jestem o tym szczególnie przekonany - osiągania tego, co chciałem. Poza tym film był zabawą. Przy prymitywnej wtedy aparaturze praca posuwała się milimetr po milimetrze. Było małe kółko z podziałką milimetrową, filmowało się obraz po obrazie. Trwało to dwa tygodnie. Kamera nie miała okre?lonej szybko?ci - jeden bałagan - a że filmowała raczej szybciej niż wolniej, dawało to zaskakujące efekty optyczne. Musieli?my zrezygnować z mechanizacji i robić wszystko samemu. Powrót do ręki, by tak rzec.
 
 Anemic Cinema, 1927, reżyseria
Discs w: Dreams That Money Can Buy (A film in seven segments), 1947, reżyseria 

Marcel Duchamp

3CINEMA | Ludzie | Marcel Duchamp