Poniedziałek, 14 .10 . 2019 
 Henri Chomette
 
ur. 1896 r. w Pary?u, zm. 1941 r. w Rabacie (Maroko)
narodowość: FRA
 
 Ten ma?o znany artysta, brat Rene Claira, zrealizowa? w latach 20. dwa bardzo interesuj?ce filmy awangardowe. Pierwszy, zatytu?owany Jeux des Reflets et de la Vitesse (O czym marz? m?ode filmy?) powsta? jako wynik wspó?pracy z Man Ray'em na zamówienie hrabiego Etienne de Beaumont. Po londy?skim pokazie w 1926, drogi ca?ej trójki si? rozesz?y, a film zosta? podzielony - Man Ray wykorzysta? swoj? cz??? w Emak Bakia, natomiast Chomette swoj? w jego drugim filmie Cinq Minutes de Cinéma Pur (Pi?? minut czystego kina).

 
 Jeux des Reflets et de la Vitesse, 1925, reżyseria
Cinq Minutes de Cinéma Pur, 1926, reżyseria 
3CINEMA | Ludzie | Henri Chomette