Piątek, 20 lipca 2018 
 John Cage
 
ur. w 1912 r., zm. w 1992 r.
narodowość: USA
 
 Kompozytor, filozof i teoretyk muzyki.

Cage jest wła?ciwie wzorcem bezkompromisowego, awangardowego artysty. Przez niemal cały XX wiek penetrował niezbadane rejony muzyki, stworzył pojęcie muzyki eksperymentalnej.

Związki Cage'a z kinem eksperymentalnym sięgają latach 30., kiedy to młody artysta współpracował z samym Oskarem Fischingerem przy pracy nad jego dziełem Optical Poem. Jego wpływ na młodego artystę nie może być przeceniony, sam Cage po latach pisał:

Fischinger zmienił całkowicie moje podej?cie do muzyki, zwracając uwagę na d?więki natury, przypadkowe hałasy, szumy, wreszcie ciszę.

W następnych latach jego związki z kinem eksperymentalnym były coraz częstsze, pracował m.in. przy klasycznym filmie Mayi Deren On Land czy Marcelem Duchampem przy filmie Discs.

Postać samego artysty sportretował w jednej z czę?ci swojego eksperymentalnego dokumentu Four American Composers, Peter Greenaway.

 
 An Optical Poem, 1937, muzyka
At Land, 1944, aktor
Dreams That Money Can Buy (A film in seven segments), 1947, muzyka
Four American Composers, 1983, muzyka 

John Cage

3CINEMA | Ludzie | John Cage