Wtorek, 17 lipca 2018 
 Robert Breer
 
ur. w 1926 roku w Detroit (USA)
narodowość: USA
 
 Artysta amerykański, jeden z z najważniejszych twórców współczesnego eksperymentalnego filmu animowanego.

Breer ukończył malarstwo na Uniwersytecie Stanford w Stanach Zjednoczonych. Lata 50. spędził w Europie, gdzie jako malarz uczestniczył w wystawach geometrycznych abstrakcjonistów. Z biegiem czasu Breer skierował swoje zainteresowania w kierunku ruchu, co zaoowocowało pracą z rze?bą kinetyczną i filmem.

Mieszkając w Paryżu Breer stworzył swoje pierwsze, wielokrotnie nagradzane animacje. Pierwsze filmy Breera w serii Form Phases były prostym rozwinięciem jego prac malarskich - przedstawiały wprawione w ruch geometryczne, neoplastyczne formy, jasno nawiązujące do dokonań Hansa Richtera. W kolejnych latach artysta uwolnił się od zamkniętej formalnie abstrakcji geometrycznej by stworzyć kilka filmów swobodną, rysowaną kreską. Te oscylujące między niedbałą abstrakcją i przedstawieniem zabawne filmy przyniosły mu sporą popularno?ć - by wymienić Cats z 1956 roku czy o rok pó?niejszy A Man and His Dog Out for Air.

W międzyczasie artysta zainspirowany międzywojennym kolażem i rodzącym się pop-artem rozpoczął pracę z filmami kolażowymi, stosując technikę animacji pojedynczej klatki filmowej, polegającą na tworzeniu filmów z szeregów różnych obrazów, z których każdy zajmuje tylko jedną klatkę filmową. Przełomowym filmem dla eksperymentalnej animacji zrealizowanym w tej technice był Recreation, kilkuminutowy pop-artowy kolaż, który ze względu na swą szybko?ć i natłok elementów odbierany mógł być przez widza jedynie w pod?wiadomy sposób.

Po koniec lat 50. Breer powrócił do Stanów Zjednoczonych, gdzie triumfy ?więcił abstrakcyjny ekspresjonizm, który w ?wiat kina starał się artysta przenie?ć filmem Blazes. Mieszkając w Nowym Jorku Breer uczestniczył w ruchu pop-art, współpracował z wieloma artystami, m.in. z Robertem Rauschenbergiem i Claesem Oldenburgiem, na podstawie performace którego zrealizował film Pat's Birthday.

Na początku lat 70. Breer rozpoczął realizację filmów w technice rotoskopowej, polegającej na odrysowywaniu konturów form z uprzednio nakręconego kamerą przedstawiającego materiału. Ta technika, wykorzystywana wówczas głównie w reklamie, pozwoliła Breerowi realizować nieco dłuższe, 10-minutowe filmy, w tym takie arcydzieła jak Fuji.

W kolejnych latach Breer eksperymentował rozszerzając odkryte przez siebie techniki, włączając do swoich filmów zdjęcia wykonane kamerą w tradycyjny sposób, zawsze jednak zachowując typowe dla siebie elementy humoru i zaskoczenia. Jego filmy charakteryzują się niezwykłą urodą plastyczną, a także zupełną dowolno?cią w doborze tematyki - wiele filmów pozbawionych jest zresztą jakiejkolwiek narracji znaczeniowej, proponując jedynie co? na kształt narracji graficznej, w której poszczególne elementy i formy obrazu łączone są ze sobą w ciąg wykorzystując podobieństwo kształtu czy koloru. Jak powiedział w wywiadzie w roku 1971:

W swoich wszystkich pracach staram zaskoczyć siebie samego czym? nowym, a jedyna droga, jaką można zaskoczyć siebie samego to stworzenie sytuacji, w której może wydarzyć się błąd, wypadek..

Od lat 60. Breer realizuje wszystkie swoje filmy rysując poszczególne kadry na kartkach, używając ołówka, flamastra czy pędzla oraz stosując obok klasycznych różnorodne techniki animacji, takie jak animacja rotoskopowa, animacja kolażowa. Artysta mieszka aktualnie w stanie Nowy Jork, gdzie jest wykładowcą kontynuując jednocze?nie swoją już ponad 50-letnią karierę filmową, której owocem jest przeszło 40 filmów.
 
 
  1. Starr Cecile, Russet Robert,, Experimental Animation - Origins of New Art, Da Capo, Nowy Jork, 1976
  2. Leger Jackie, Robert Breer - Animator, www.awn.com
  3. Camper Fred, On Visible Strings, Chicago, Chicago Reader, 1997
  4. Burford Jennifer L., Robert Breer, Re-Voir Video, Paryż, 1999
  5. Simon Elena Pinto, Robert Breer's LMNO, w: (różni), Millenium Film Journal nos. 4/5, , Nowy Jork, 1979
  6. Macdonald Scott, A Critical Cinema 2, University of Los Angeles, Los Angeles, 1992
 
 Form Phases I, 1952, reżyseria
Form Phases II, 1953, reżyseria
Form Phases III, 1953, reżyseria
Form Phases IV, 1954, reżyseria
Recreation, 1956, reżyseria
Recreation 2, 1956, reżyseria
A Man and His Dog Out for Air, 1957, reżyseria
Jamestown Baloos, 1957, reżyseria
Inner and Outer Space, 1960, reżyseria
Homage to Jean Tinguely's Homage to New York, 1960, reżyseria
Blazes, 1961, reżyseria
Pat's Birthday, 1962, reżyseria
Breathing, 1963, reżyseria
Fist Fight, 1964, reżyseria
66, 1966, reżyseria
69, 1968, reżyseria
70, 1970, reżyseria
Gulls & Buoys, 1972, reżyseria
Fuji, 1973, reżyseria
Rubber Cement, 1976, reżyseria
77, 1977, reżyseria
LMNO, 1978, reżyseria
T.Z., 1979, reżyseria
Swiss Army Knife With Rats and Pigeons, 1980, reżyseria
Trial Balloons, 1982, reżyseria
Bang!, 1986, reżyseria
Blue Monday, 1988, reżyseria
A Frog On the Swing, 1989, reżyseria
Sparkill Ave!, 1992, reżyseria
Linoleoum (dokument o arty?cie), 1996, aktor
Time Flies, 1997, reżyseria 

Robert Breer

3CINEMA | Ludzie | Robert Breer