Środa, 16 października 2019 
 Stan Brakhage
 
ur. w 1933 roku w Missouri (USA), zm. 2003
narodowość: USA
 
 Ikona ameryka?skiego filmu eksperymentalnego.

Stan Brakhage w ci?gu ponad 50 lat pracy zrealizowa? ponad 200 filmów, trwaj?cych od kilkudziesi?ciu sekund do kilku godzin. Jego bezkompromisowe podej?cie do sztuki stanowi wzrorcowy przyk?ad niez?omnego, krocz?cego indywidualnymi ?cie?kami artysty.

W swoich filmach Brakhage odkrywa na nowo struktur? widzenia, odrzucaj?c jakiekolwiek tradycyjne rozwi?zania:

Interesuje mnie podstawowa, pierwotna forma percepcji, oczyszczona z przyzwyczaje? i nawyków. ?wiat jaki widzi nowonarodzone dziecko...

Filmy Brakhage s? cz?sto bardzo trudne w odbiorze, cho? ze wzgl?du na ich ilo??, bardzo zró?nicowane. Wczesne filmy zawieraj? kola?e urywanych uj?? dzikiej przyrody, skrawki przegni?ej czy podrapanej ta?my, zdj?cia znajomych przedmiotów w bardzo du?ych zbli?eniach - pozbawione zupe?nie swojego kontekstu (np. Dog Star Man). Inna grupa filmów analizuje struktur? ?wiat?a, jego barw? i nasycenie. Kolejn? grup? stanowi? filmy zmieniaj?ce kamer? w pozbawione emocji oko - jak niezwykle kontrowersyjne Window Water Baby Moving, przedstawiaj?cy w naturalistyczny sposób scen? narodzin córki Brakhage'a czy Act Of Seeing With One's Own Eyes - zapis sekcji zw?ok. W latach 90. Brakhage skierowa? si? z kolei ku filmom r?cznie malowanym, próbuj?cym odda? m.in. ?wiat?o witra?y francuskich katerd czy efekty nocnego, gwie?dzistego nieba.

Wszystkie filmy Brakhage'a wykorzystuj? maksymalnie specyfik? ta?my celuloidowej. Poszczególne klatki s? cz?sto r?cznie obrabiane, korygowane, wielokrotnie przkopiowywane. Z uwagi na to wszelkie transfery wideo jego prac wydaj? si? zupe?nie bezu?yteczne.

Bardzo wa?n? sfer? dzia?alno?ci Brakhage jest dzia?alno?? edukacyjna i pisarska. Artysta wyk?ada od wielu lat na Uniwersytecie w Berkeley oraz jest autorem kilku ksi??ek, zawieraj?cych rozwa?ania teoretyczne (Methapores of Vison, Brakhage Scrapbook) jak i próby opisu sylwetek innych awangardowych artystów (Film at Wit's End). W 1998 roku zosta? nakr?cony bardzo dobry film dokumentlany o arty?cie - Brakhage.

 
 
  1. Brakhage Stan, Essential Writings, Nowy Jork, McPhreson & Co., 2001
  2. Brakhage Stan, Film At Wit's End, Nowy Jork, McPhreson & Co., 0
 
 Interim, 1952, reżyseria
Desistfilm, 1954, reżyseria
Centuries of June, 1955, reżyseria
Gnir Rednow, 1955, reżyseria
In Between, 1955, reżyseria
Reflections on Black, 1955, reżyseria
The Wonder Ring, 1955, reżyseria
The Way to Shadow Garden, 1955, reżyseria
Flesh of Morning, 1956, reżyseria
Nightcats, 1956, reżyseria
Daybreak and Whiteye, 1957, reżyseria
Loving, 1957, reżyseria
Anticipation of the Night, 1958, reżyseria
Sirius Remembered, 1959, reżyseria
Wedlock House: An Intercourse, 1959, reżyseria
Window Water Baby Moving, 1959, reżyseria
The Dead, 1960, reżyseria
Thigh Line Lyre Triangular, 1961, reżyseria
Blue Moses, 1962, reżyseria
Mothlight, 1963, reżyseria
Oh Life, A Woe Story, The A-Test News, 1963, reżyseria
Dog Star Man, 1962-1964, reżyseria
The Art of Vision, 1961-1965, reżyseria
Bluewhite; Blood's Tone; Vein, 1965, reżyseria
Fire Of Waters, 1965, reżyseria
Pasht, 1965, reżyseria
Two: Creeley/McClure, 1965, reżyseria
23rd Psalm Branch: Part I, 1966, reżyseria
23rd Psalm Branch: Part II, 1966, reżyseria
Songs 1-20, 1966, reżyseria
Scenes From Under Childhood Section #1, 1967, reżyseria
Song 26, 1967, reżyseria
Song 27: My Mountain, 1968, reżyseria
The Horseman, the Woman, and the Moth, 1968, reżyseria
Scenes From Under Childhood Section 2, 1969, reżyseria
Scenes From Under Childhood Section 3, 1969, reżyseria
Scenes From Under Childhood Section 4, 1970, reżyseria
The Animals of Eden and After, 1970, reżyseria
The Machine of Eden, 1970, reżyseria
The Weir-Falcon Saga, 1970, reżyseria
Eyes, 1970, reżyseria
Angels', 1971, reżyseria
Deus Ex, 1971, reżyseria
Door, 1971, reżyseria
Eyes, 1971, reżyseria
Fox Fire Child Watch, 1971, reżyseria
The Act of Seeing With One's Own Eyes, 1971, reżyseria
The Peaceable Kingdom, 1971, reżyseria
Western History, 1971, reżyseria
Eye Myth - Educational Print, 1972, reżyseria
Sexual Meditation: Faun's Room, Yale, 1972, reżyseria
Sexual Meditation: Hotel, 1972, reżyseria
Sexual Meditation: Office Suite, 1972, reżyseria
Sexual Meditation: Open Field, 1972, reżyseria
Sexual Meditation: Room With View, 1972, reżyseria
The Presence, 1972, reżyseria
The Process, 1972, reżyseria
The Riddle of Lumen, 1972, reżyseria
The Shores of Phos: A Fable, 1972, reżyseria
The Wold Shadow, 1972, reżyseria
Sincerity I, 1973, reżyseria
Aquarien, 1974, reżyseria
Clancy, 1974, reżyseria
Dominion, 1974, reżyseria
Flight, 1974, reżyseria
"He Was Born, He Suffered, He Died", 1974, reżyseria
Hymn to Her, 1974, reżyseria
Skein, 1974, reżyseria
Sol, 1974, reżyseria
Star Garden, 1974, reżyseria
The Stars Are Beautiful, 1974, reżyseria
The Text of Light, 1974, reżyseria
Short Films 1975 1-10, 1975, reżyseria
Sincerity II, 1975, reżyseria
Absence, 1976, reżyseria
Airs, 1976, reżyseria
Desert, 1976, reżyseria
Gadflies, 1976, reżyseria
Highs, 1976, reżyseria
Rembrandt, Etc., and Jane, 1976, reżyseria
Short Films, 1976, reżyseria
Sketches, 1976, reżyseria
The Dream, N.Y.C., The Return, The Flower, 1976, reżyseria
Tragoedia, 1976, reżyseria
Trio, 1976, reżyseria
Window, 1976, reżyseria
The Domain of the Moment, 1977, reżyseria
The Governor, 1977, reżyseria
Bird, 1978, reżyseria
Burial Path, 1978, reżyseria
Centre, 1978, reżyseria
Duplicity, 1978, reżyseria
Duplicity II, 1978, reżyseria
Nightmare Series, 1978, reżyseria
Purity, and After, 1978, reżyseria
Sincerity III, 1978, reżyseria
Sluice, 1978, reżyseria
Thot-Fal'N, 1978, reżyseria
At, 1979, reżyseria
Creation, 1979, reżyseria
Roman Numeral Series: I, 1979, reżyseria
Roman Numeral Series: II, 1979, reżyseria
Duplicity III, 1980, reżyseria
Made Manifest, 1980, reżyseria
Other, 1980, reżyseria
Roman Numeral Series: 1-9, 1980, reżyseria
Salome, 1980, reżyseria
Sexual Meditation #1: Motel, 1980, reżyseria
Sincerity IV, 1980, reżyseria
Sincerity V, 1980, reżyseria
Songs 8-14, 1980, reżyseria
Aftermath (1981), ,
Murder Psalm, 1981, reżyseria
Nodes, 1981, reżyseria
RR, 1981, reżyseria
The Garden of Earthly Delights, 1981, reżyseria
Arabic Numeral Series: 1-19, 1980-1981, reżyseria
Unconscious London Strata, 1982, reżyseria
Egyptian Series, 1983, reżyseria
Hell Spit Flexion, 1983, reżyseria
Egyptian Series, 1983, reżyseria
Songs 16-22, 1984, reżyseria
Tortured Dust, 1984, reżyseria
Confession (Love Sacrifice), 1984, reżyseria
Jane, 1985, reżyseria
Loud Visual Noises, 1986, reżyseria
Nightmusic, 1986, reżyseria
Caswallon Trilogy, 1986, reżyseria
Confession, 1986, reżyseria
Fifteen Song Traits, 1986, reżyseria
Song 28 & Song 29, 1986, reżyseria
The Loom, 1986, reżyseria
Dante Quartet, The, 1987, reżyseria
Faustfilm: An Opera: Part I, 1987, reżyseria
Kindering, 1987, reżyseria
I... Dreaming, 1988, reżyseria
Marilyn's Window, 1988, reżyseria
Rage Net, 1988, reżyseria
Faust 3: Candida Albacore, 1988, reżyseria
Faust's Other: An Idyll, 1988, reżyseria
Loud Visual Noises (Sound Version), 1988, reżyseria
Matins, 1988, reżyseria
Babylon Series, 1989, reżyseria
Faust 4, 1989, reżyseria
Vision in Meditation 2: Mesa Verde, 1989, reżyseria
Visions in Meditation 1, 1989, reżyseria
Glaze of Cathexis, 1990, reżyseria
Babylon Series 2, 1990, reżyseria
Babylon Series 3, 1990, reżyseria
City Streaming, 1990, reżyseria
Passage Through: A Ritual, 1990, reżyseria
The Thatch of Night, 1990, reżyseria
Vision in Meditation 3: Plato's Cave, 1990, reżyseria
Vision in Meditation 4: D.H. Lawrence, 1990, reżyseria
Vision Of The Fire Tree, 1990, reżyseria
Delicacies Of Molten (Modern) Horror Synapse, 1991, reżyseria
A Child's Garden and the Serious Sea, 1991, reżyseria
Christ Mass Sex Dance, 1991, reżyseria
Agnus Dei Kinder Synapse, 1991, reżyseria
Interpolations, nos 1-5, 1992, reżyseria
Autumnal, 1993, reżyseria
Ephemeral Solidarity, 1993, reżyseria
Stellar, 1993, reżyseria
Study In Color And Black And White, 1993, reżyseria
The Harrowing Et Tryst Haunt, 1993, reżyseria
Three Homerics, 1993, reżyseria
Black Ice, 1994, reżyseria
Cannot Exist, 1994, reżyseria
Chartres Series, 1994, reżyseria
Elementary Phrases, 1994, reżyseria
Naughts, 1994, reżyseria
I Take These Truths, 1995, reżyseria
I..., 1995, reżyseria
Spring Cycle, 1995, reżyseria
We Hold These, 1995, reżyseria
Cannibal! The Musical, 1996, reżyseria
Commingled Containers, 1997, reżyseria
Self Song/Death Song, 1997, reżyseria
Brakhage, 1998, aktor
Keepers of the Frame, 1999, aktor 

Stan Brakhage

3CINEMA | Ludzie | Stan Brakhage