Poniedziałek, 14 .10 . 2019 
 AntonGiulio Bragaglia
 
ur. 1890, zm. 1960
narodowość: ITA
 
 Jeden z czterech braci, z których ka?dy by? aktywnym futuryst?.

Anton Giulio Bragaglia zajmowa? si? g?ównie fotografi?, scenografi? oraz filmem. Zrealizowa? kilka filmów, w?ród których najwi?ksze uznanie zdoby? nieco ekspresjonistyczny (i jedyny zachowany) Thais z 1916 roku.
 
 Thais, 1916, reżyseria
Il Mio Cadavere, 1916, reżyseria
Il Perfido Incanto, 1916, reżyseria
Il Mio Cadavere, 1916, reżyseria
Dramma in Olimpo, 1916, reżyseria
Vele ammainate, 1931, reżyseria



 

Anton Giulio Bragaglia

Arnaldo Ginna
Bruno Corra
Vita Futurista
Thais
The Futurist Cinema
futuryzm
Kino futurystów w?oskich
Abstract Cinema?Chromatic Music


3CINEMA | Ludzie | Anton Giulio Bragaglia