Czwartek, 22 sierpnia 2019 
 Martin Arnold
 
ur. 1959 w Wiedniu
narodowość: AUS
 
 Martin Arnold jest jednym z najwa?niejszych przedstawicieli m?odego pokolenia eksperymentalnych filmowców.

Absolwent psychologii i historii sztuki na Uniwersytecie Wiede?skim, rozpocz?? twórczo?? filmow? na dobre w roku 1988. Jego kilka zrealizowanych do tej pory w technice found footage filmów, zdoby?o dziesi?tki nagród i pokazywanych by?o na ca?ym ?wiecie.
 
 O.T. - 1, 1985, reżyseria
O.T.- 2, 1986, reżyseria
piece touchée, 1989, reżyseria
passage á l'acte, 1993, reżyseria
Jesus Walking on Screen (Trailer for a Film Series), 1993, reżyseria
Kunstraum Remise (Trailer for a Film Series), 1994, reżyseria
Brain Again (Trailer for a Film Series), 1994, reżyseria
Don't - Der Österreichfilm (Commissioned for the 100 years of Cinema celebrations in Vienna), 1996, reżyseria
Viennale Spot 1997 (Trailer for Austria?s main Film Festival), 1997, reżyseria
Alone, Life Wastes Andy Hardy, 1998, reżyseria
Casa Blanca (Work in progress), (?),
High Noon Loop (Installation. Work in progress), (?), 

Martin Arnold

3CINEMA | Ludzie | Martin Arnold