Poniedziałek, 14 .10 . 2019 
 
>>>alfabetycznie

W tej części serwisu umieszczone są informacje o twórcach związanych z kinem eksperymentalnym. Można znaleźć tutaj zarówno sylwetki reżyserów i operatorów jak również aktorów, producentów czy artystów związanych mniej lub bardziej z tą dziedziną sztuki.

Ilość rekordów:57


AAnger, Kenneth
Antonisz, Julian
Arnold, Martin

BBragaglia, Anton Giulio
Brakhage, Stan
Breer, Robert
Bunuel, Louis

CCage, John
Cavalcanti, Alberto
Chomette, Henri
Cocteau, Jean
Conner, Bruce
Corra, Bruno

DDeren, Maya
Duchamp, Marcel

EEggeling, Viking
Eisenstein, Siergiej
Eno, Brian

FFischinger, Oskar

GGenet, Jean
Ginna, Arnaldo
Glass, Philip
Greenaway, Peter
Grierson, John

JJarman, Derek

KKern, Richard

LL'Herbier, Marcel
Léger, Fernand
Lunch, Lydia
Lye, Len

MMacpherson, Kenneth
McLaren, Norman
Mekas, Jonas
Melies, Georges
Morris, Errol
Müller, Matthias
Murphy, Dudley

NNeshat, Shirin

PPrin, Alice (Kiki de Montparnasse)
Pudowkin, W.

RRay, Man
Reggio, Godfrey
Richter, Hans
Ruttman, Walter

SSmith, Harry
Snow, Michael
Svankmajer, Jan

TThemerson, Stefan
Themerson, Franciszka

VViola, Bill

WWatt, Harry
Whitney, James
Whitney, John
Wiertow, Dziga
Wojnarowicz, David
Wright, Basil

ZZedd, Nick 
3CINEMA | Ludzie