Środa, 16 października 2019 
 The Wild World of Lydia Lunch
reż. Nick Zedd
 
rok produkcji: 1983
kraj produkcji: USA
czas trwania: 15 min.
taśma: kolorowa, z dźwiękiem, Super-8
 
 wyst?puje: Lydia Lunch
 
 Kadr(y) z filmu `The Wild World of Lydia Lunch`, reż. Nick Zedd  
 Nakr?cony na kilku szpulach ukradzionej ta?my Super-8 kola? scenek sfilmowanych podczas Zedda podczas jego krótkotrwa?ego zwi?zku z Lydi? Lunch. Zwi?zku intensywnego, który Zedd bardzo szczegó?owo opisuje w swojej autobiograficznej ksi??ce Totem of the Depraved.

Zdj?ciom programowo smutnej, nosz?cej si? na czarno Lunch towarzysz? jej monologii oraz fragmenty jej autorskiej p?yty In Limbo. Zedd zmontowa? ten film wbrew jej bohaterce, gdy zosta? po kilku miesi?cach przez Lydi? opuszczony.

Dzi? film pozostaje interesuj?cym home-movie z post-punkowej, nowojorskiej sceny pocz?tku lat 80-tych.
 
 #KOMENTAR
QUEEN OF SIA
AUTORSKA PŁYTA LYDII NOSI NAZWĘ DROWNING IN LIMB

treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 5+5): 

Nick Zedd

David Wojnarowicz
Richard Kern
Lydia Lunch
Nick Zedd
Evil Cameraman
Fingered
Where Evil Dwells
Police State
Thrust in Me
Poza Tabu ? nowojorskie Kino Transgresji
Deathtripping - Cinema of Transgression
Totem of the Depraved


3CINEMA | Filmy | The Wild World of Lydia Lunch, reż. Nick Zedd