Czwartek, 22 sierpnia 2019 
 Where Evil Dwells
reż. David Wojnarowicz, Tommy Turner
 
rok produkcji: 1985
kraj produkcji: USA
czas trwania: 28 min.
taśma: czarno-biała, z dźwiękiem, Super-8
publikacja video/dvd: bfi
 
 Ten film jest jedynym istniej?cym fragmentem nigdy nie uko?czonego filmu pe?nometra?owego Satan Teens. Scenariusz filmu napisa? Wojnarowicz w dwie noce zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami, gdy grupa odurzonych meskalin? i LSD nastolatków w Nowym Jorku pod wp?ywem nieco starszego przywódcy zamordowa?a swojego koleg? wykorzystuj?c rytua?y satanistyczne. Cia?o ch?opca przez wiele tygodni le?a?o w parku, gdzie cz?onkowie grupy w wolnych chwilach ogl?dali jego rozk?ad.

Film zrealizowany przez Wojnarowicza wspólnie z Tommy Turnerem mia? w zamierzeniu bazowa? na relacji w?adzy i pos?usze?stwa - w tym przypadku pomi?dzy m?odocianym przywódc? grupy i ch?opcami uczestnicz?cymi w morderstwie. Wojnarowicz porównywa? t? sytuacj? do wspó?czesnego spo?ecze?stwa ameryka?skiego, rz?dzonego przez Ronalda Reagana. G?ówn? rol? w filmie gra artysta - performer, Joe Coleman. Demoniczny Szatan steruje orgi? swoich podw?adnych, którzy tortutuj? i gwa?c? przypadkowe ofiary. Sam Coleman dokonuje w filmie rzeczy ekstremalnych, b?d?cych na granicy smaku. Traktuje swoje cia?o ?rodkami wybuchowymi, odgryza ?ywym szczurom g?owy.

Niezwykle oryginalny i mocny film Wojnarowicza i Turnera wykorzystuje mroczn?, post-punkow? estetyk? i drapie?ny monta? wzbogacony ?cie?k? d?wi?kow? zawieraj?c? nagrania czo?owych grup ameryka?skiego punk-rocka.
 
 #KOMENTAR
alm
le tigre poleca
#KOMENTAR

genialne
#KOMENTAR

genialne
#KOMENTAR
skorpi
ktokolwiek miałby ten film na sprzedaż prosze o kontakt na heliogobal@op.pl albo na gg 1441029, plisek o szybkie odpisani
#KOMENTAR
fro
cudna dyschaotynika umyslu
#KOMENTAR
territorial_pissingswp.p
ma ktoś ten film??


#KOMENTAR
z
od niedawna dostępne po
http://www.ubu.com/film/transgression.htm

treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 5+3): 
David Wojnarowicz
Richard Kern
Lydia Lunch
Nick Zedd
Evil Cameraman
The Wild World of Lydia Lunch
Fingered
Police State
Thrust in Me
Poza Tabu ? nowojorskie Kino Transgresji
Deathtripping - Cinema of Transgression
Totem of the Depraved


3CINEMA | Filmy | Where Evil Dwells, reż. David Wojnarowicz, Tommy Turner