Czwartek, 22 sierpnia 2019 
 Kino-Oko
reż. Dziga Wiertow
 
rok produkcji: 1924
kraj produkcji: ROS
czas trwania: 78 min.
taśma: czarno-biała, bez dźwięku, 35mm
publikacja video/dvd: www.image-entertrainment.com
 
 Kadr(y) z filmu `Kino-Oko`, reż. Dziga Wiertow Plakat do filmu `Kino-Oko` Dzigi Wiertowa
 
 Ten film jest jednym z klasycznych przyk?adów spe?nienia wiertowowskiej idei kina. Kina przeciwnego taniej fabule i sztucznej dramaturgii, opartego na artystycznej interpretacji rzeczywisto?ci.

Tytu? oznacza obiektyw kamery, który Wiertow uwa?a? za oko idealne, dzi?ki któremu ?wiat mo?na dostrzec w nowy, obiektywny i zarazem ekspresyjny sposób. W filmie Wiertow przedstawia dokumentalne zdj?cia ?ycia porewolucyjnej Rosji, inscenizuj?c tylko drobne, pomocniczne fragmenty. Widzimy m?odych pionierów na wiejskim obozie, sceny z ulic i barów, nieco komunistycznej i edukacyjnej dydaktyki, sceny ze szpitala psychiatrycznego, fragment akcji pogotowia ratunkowego, zdj?cia z rze?ni. Zdj?cia s? komentowane dynamicznymi, konstruktywistycznymi w formie napisami.

Kilkakrotnie Wiertow stosuje projekcje filmu od ty?u - czy to "przywaracaj?c" zwierz?tom w rze?ni ?ycie, czy pokazuj?c od ko?ca skok z trampoliny do wody - zapowiadaj?c te sceny napisami w rodzaju Kino-oko cofa czas do ty?u...

Film zmontowany jest z niezwyk?? precyzj? i dynamik?, kolejne sekwencje trwaj? momentami u?amki sekund. Monta? buduje napi?cie i znaczenia, jak w przywo?ywanej cz?sto, pozornie b?ahej scenie wsuni?cia przez pionierów flagi na maszt.

Sposób podj?cia tematu przez Wiertowa mo?e budzi? wci?? uznanie, mimo i? kilka ze stosowanych przez artyst? zabiegów formalnych (jak wspomniane odtwarzanie ta?my od ty?u) mocno si? ju? zestarza?o. Dzi? Kino-Oko to jednak przede wszystkim fascynuj?cy, dokumentalny zapis ?ycia nowego, porewolucyjnego spo?ecze?stwa. Element, na którym najbardziej zale?a?o Wiertowowi - oddanie jak najwierniej za pomoc? kamery rzeczywisto?ci - przetrwa? prób? czasu.
 
 #KOMENTAR
il
widzialam tylko fragmenty niestety, ale i tak robi piorunujace wrazenie, szczegolnie przy odpowiedniej muzyce. Przerazajace i zarazem fascynujace

treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 2+5): 

Dziga Wiertow


Fatal error: Cannot use string offset as an array in /home/huncwot2/domains/3cinema.kunstu.com/public_html/funkcje_right.php on line 31
Siergiej Eisenstein
Dziga Wiertow