Środa, 16 października 2019 
 Przygoda cz?owieka poczciwego
reż. Stefan Themerson, Franciszka Themerson
 
rok produkcji: 1937
kraj produkcji: POL
czas trwania: 10 min.
taśma: czarno-biała, z dźwiękiem, 16mm
 
 muzyka: Stefan Kisielewski
 
 Kadry z filmu <i>Przygoda cz?owieka poczciwego<i> Themersonów  
 Pierwszy zachowany film Themersonów, wspania?y przyk?ad kina wpisuj?cy ich twórczo?? w nurt najwa?niejszych dzie? ?wiatowej awangardy filmowej.

Nazwany przez artystów "humoresk? irracjonaln?, w której ka?dy snadnie poetyckie mo?liwo?ci cz?owieka poczciwego obejrze? mo?e" film jest zdecydowanym odej?ciem od tradycji fotogramów i abstrakcji w stron? trickowego, surrealistycznego kina spod znaku Hansa Richtera. Przedstawia histori? urz?dnika, który przypadkiem odbiera telefon z wiadomo?ci? "Nie b?dzie dziury w niebie, je?eli pójdziesz ty?em" i zaczyna swoj? drog? przez miasto id?c ty?em. Wzbudza to natychmiastowe reakcje t?umu biegn?cego z transparentami "Precz z chodzeniem ty?em". Pojawia si? tak?e w?druj?cych dwóch ludzi z szaf? - oczywista inspiracja krótkometra?ówki Romana Pola?skiego.

Film cieszy wi?c "richterowskimi" zabiegami formalnymi (odwrócone kadry, mona? lustrzany, wielokrotne ekspozycje) przemycaj?c tak?e prost? tre?? o dadaistycznej swobodzie - bezmy?lnie t?pionej odr?bno?ci od codzienno?ci i jej rytua?ów. Dla nieprzygotowanej polskiej publiczno?ci film sta? si? zbyt wymagaj?cy - zosta? przyj?ty wytupywaniem i gwizdami.

Dzi? stanowi w?a?ciwie jedyny zachowany przyk?ad polskiej, mi?dzywojennej awangardy filmowej.
 
 #KOMENTAR
zbyszek_kieliszek@o2.p
Towarzysze, Obywatele, Ludu pracujący
Skąd można wygrzebać takie perełk
(dobre bo polskie:
#KOMENTAR
agnieszkatarasiuk@go2.p
Jest w wideotece CSW w Warszawi
pozd

#KOMENTAR
felkel@interia.p
ja mam to w domk
#KOMENTAR
gos
puszczali ostatnio na festiwalu themersonow w poznaniu, film genialny, pozostale niestety dzis juz bardzo archaiczne, zestarzaly si
#KOMENTAR
marsjasz@vp.p
o ile mi wiadomo, themerson nie był surrealistą. przeciwstawiał się temu nurtowi w sztuce
#KOMENTAR
dere
polecam stronę ubu.com. Można tam znaleźć trzyfilmy Themersonów, oraz wiele innych awangardowych filmów, wielu twórców, którzy są na tej stronie omawiani.
#KOMENTAR
plazmoni
jest do ściągnięcia na eMule :

#KOMENTAR
plazmoni
jest do ściągnięcia na eMule :

#KOMENTAR
clozet@wp.p
albo tu;) http://www.youtube.com/watch?v=49Vjr1waHM

treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 2+4): 
3CINEMA | Filmy | Przygoda cz?owieka poczciwego, reż. Stefan Themerson, Franciszka Themerson