Czwartek, 22 sierpnia 2019 
 The Eye and the Ear
reż. Stefan Themerson, Franciszka Themerson
 
rok produkcji: 1944
kraj produkcji: ANG
czas trwania: 10 min.
taśma: czarno-biała, z dźwiękiem, 16mm
 
 Kadry z filmu <i>The Eye and the Ear<i> Themersonów  
 Zrealizowany w Wielkiej Brytanii film stanowi?cy wyraz zainteresowania Themersonów wizualizacj? d?wi?ku.

Film sk?ada si? z czterech cz??ci poprzedzanych przez narratora, który t?umaczy zastosowan? w nich technik? wizualizacji. Kolejne utwory s? fragmentami kompozycji Karola Szymanowskiego i dobrane s? pod wzgl?dem zró?nicowania tempa i dynamiki. Poszczególne fragmenty filmowe wykorzystuj? ró?ne techniki animacji, od wielokrotnie eksponowanych fotogramów przez abstrakcyjne animacje przywo?uj?ce filmy Richtera czy Fischingera, do filmowanych w zbli?eniu rozchodz?cych si? koncentrycznie wodnych fal.

Film niestety stanowi jedynie niezbyt udan? wariacj? na temat, którym kilkana?cie lat przedtem zaj?li si? z wi?kszym powodzeniem inni arty?ci.
 
 

Brak komentarzy. Twój może być pierwszy!


treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 4+2): 
3CINEMA | Filmy | The Eye and the Ear, reż. Stefan Themerson, Franciszka Themerson