Niedziela, 25 sierpnia 2019 
 Rhytmus 21
reż. Hans Richter
 
rok produkcji: 1921
kraj produkcji: GER
czas trwania: 4 min.
taśma: czarno-biała, bez dźwięku, 16mm
publikacja video/dvd: arthouse revoir
 
 Kadr(y) z filmu `Rhytmus 21`, reż. Hans Richter  
 Pierwszy film Richtera, Rhytmus 21 (1921), jest klasycznym przetworzeniem jego rysunków w ?wiat ruchu. Obraz traktowany jest jako p?ótno, p?aszczyzna raczej ni? okno przedstawiaj?ce trójwymiarowy ?wiat. W tym krótkim, klikuminutowym filmie, bia?e i czarne p?aszczyzny przemieszczaj? si? i przenikaj?, tworz?c mi?dzy sob? z?o?one, rytmiczne zale?no?ci. Pocz?tkowo s? to czarne prostok?ty na bia?ym tle, w drugiej cz??ci filmu kolory zostaj? odwrócone. Jedyne p?aszczyzny przedstawione pod k?tem ostrym pojawiaj? si? w filmie jedynie na moment wprowadzaj?c element zaniepokojenia w tym logicznym, prostopad?ym ?wiecie.

Rozwini?cie tych pomys?ow Richter zaprezentowa? w pó?niejszym filmie Rhytmus 23 (1923).
 
 

Brak komentarzy. Twój może być pierwszy!


treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 5+1): 
3CINEMA | Filmy | Rhytmus 21, reż. Hans Richter