Czwartek, 22 sierpnia 2019 
 Everyday
reż. Hans Richter
 
rok produkcji: 1929
kraj produkcji: ANG
czas trwania: 17 min.
taśma: czarno-biała, z dźwiękiem, 35mm
publikacja video/dvd: bfi
 
 wspó?praca: Siergiej Eisenstein, Hans Arp, Nelly van Doesburg, Otto Freundlich
produkcja: A Film Society Workshop
muzyka: John Naughton (1969)
wystepuje: Siergiej Eisenstein

 
 Kadr(y) z filmu `Everyday`, reż. Hans Richter  
 Uko?czony przez Richtera dopiero w roku 1969 film powsta? w ramach warsztatów filmowych prowadzonych przez londy?skie The Film Society w roku 1929. Dynamicznie zmontowany film jest humorystyczn?, lewicow? krytyk? kapitalizmu przedstawiaj?c zap?tlone, jednakowe i monotonne dni urz?dnika firmy ksi?gowej. Szybki monta? przywo?uje wyra?nie mistrzów radzieckiej szko?y filmowej. W miar? rozwoju filmu obrazy maszyn, robotników przy ta?mie produkcyjnej i mrówczej pracy bohatera zmieniaj? si? coraz szybciej, trwaj?c u?amki sekundy obrazuj? nieko?cz?c? si? p?tl? irracjonalnej pogoni za celem, którego nie mo?na osi?gn?? ani nawet okre?li?. Stworzona w 1969 roku ?cie?ka d?wi?kowa zawiera przemieszane odg?osy finansowego serwisu radiowego oraz rytualnej muzyki afryka?skiej.
 
 #KOMENTAR
wajd
Richter=nad, pod i
#KOMENTAR
ee@vv.d
skad to sciagnac

treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 3+2): 
3CINEMA | Filmy | Everyday, reż. Hans Richter