Poniedziałek, 14 .10 . 2019 
 Powaqqatsi
reż. Godfrey Reggio
 
rok produkcji: 1988
kraj produkcji: USA
czas trwania: 90 min.
taśma: kolorowa, z dźwiękiem, 35mm
publikacja video/dvd: MCP (dvd)
 
 muzyka: Philip Glass
zdj?cia: Graham Berry, Leonidas Zourdoumis
 
 Kadr(y) z filmu `Powaqqatsi`, reż. Godfrey Reggio Kadr(y) z filmu `Powaqqatsi`, reż. Godfrey Reggio  
 Film powsta? na fali sukcesu poprzedniego dzie?a duetu Reggio - Glass, Koyaanisqatsi. Tym razem Reggio opu?ci? Stany Zjednoczone i poszukiwaniu intryguj?cych obrazów przejecha? Azj?, Afryk? i Ameryk? Po?undiow?.

Film sk?ada si? dziesi?tek scen, cz?sto zmontowanych zasad? Eisensteinowskiego kontrapunktu i sk?ada si? w?a?ciwie z dwóch cz??ci. W pierwszej Reggio przedstawia ?wiat niemal nietkni?ty zachodni? cywilizacj?, tradycyjne po?owy i praktyki rolnicze. W drugiej cz??ci zderza go z wyrastaj?cymi miejskimi molochami Azji i Ameryki Po?udniowej, nap?ywaj?c? kultur? konsumpcyjn?, telewizj?, zanieczyszczeniami i slumsami. Powaqqatsi jest filmem bardziej intymnym, kontemplacyjnym od swego poprzednika. Cz?sto skupia si? na jednostkowych twarzach filmowanych postaci, zwolnionymi uj?ciami celebruje proste ludzkie czynno?ci. Zaczynaj?ca dominowa? w drugiej cz??ci filmu cywilizacja sygnalizuje koniec mniejszych, tradycyjnych kultur, prowadzi ku obrazom zat?oczonych, za?mieconych i zadymionych slumsów Trzeciego ?wiata - tytu? filmu oznacza w india?skim j?zyku Hopi istot?, która by pod??a? dalej poch?ania ?yciowe si?y innych.

Przes?anie filmu jest wi?c dosy? czytelne, cho? wybrane sceny i ich zestawienie nie robi ju? tak piorunuj?cego wra?enia jak w Koyaanisqatsi. Równie? muzyka Glassa, tym razem oparta cz?sto o rytmy Wschodu i nieco mniej minimalistyczna nie podkre?la ju? tak mocno obrazu, cho? jest równie pi?kna jak suita do poprzedniego filmu. Co najwa?niejsze jednak, Powaqqatsi mimo swojego szybkiego tempa, ci?g?ych zmian filmowanych kultur, ich spo?ecze?stw, tego kalejdoskopu twarzy i ?wiatów, jest filmem niezwykle ludzkim.

 
 
  1. Simon Larry, Music and Film: An Interview with Philip Glass, Nowy Jork, Millenium Film Journal nr 13, 1983
 
 
  1. Witryna o serii filmów Reggio i Glassa
 
 

Brak komentarzy. Twój może być pierwszy!


treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 3+3): 

Godfrey Reggio


Fatal error: Cannot use string offset as an array in /home/huncwot2/domains/3cinema.kunstu.com/public_html/funkcje_right.php on line 26