Niedziela, 25 sierpnia 2019 
 Koyaanisqatsi
reż. Godfrey Reggio
 
rok produkcji: 1983
kraj produkcji: USA
czas trwania: 85 min.
taśma: kolorowa, z dźwiękiem, 35mm
 
 muzyka: Philip Glass
zdj?cia: Ron Fricke

 
 Kadr(y) z filmu `Koyaanisqatsi`, reż. Godfrey Reggio  
 Koyaanisqatsi jest niezwyk??, nowoczen? wersj? mi?dzywojennych symfonii filmowych, przedstawiaj?c? jedynie za pomoc? obrazów i muzyki wspó?czesne Stany Zjednoczone i ?ycie ich mieszka?ców.

Realizowany w ci?gu 7 lat debiutancki film Godfreya Reggio sk?ada si? z serii zapieraj?cych dech w piersiach sekwencji przestawiaj?cych najpi?kniejsze fragmenty przyrody ameryka?skiej, rozwij?cy si? przemys?, autostrady, ?ycie miejskie. Stosuj?c niezwyk?e uj?cia, przyspieszenia i zwolnienia filmu Reggio pokazuje dobrze znane elementy ?ycia w zupe?nie nowym, magicznym cho? cz?sto przera?aj?cym kontek?cie. Ludzie wykonuj?cy automatycznie tysi?ce identycznych czynno?ci, przewalaj?ce si? masy samochodów, rytmicznie pracuj?ce maszyny wydobywcze na pustyni, wszechobecna technika ko?cz?ca tradycyjny kontakt cz?owieka i natury - tytu?owe Koyaanisqatsi - ?ycie wytr?cone z równowagi.

Wspó?autorem filmu, którego mo?na postawi? na równi z re?yserem jest kompozytor Philip Glass, który stworzy? trwaj?c? dok?adnie tyle co film i idealnie z nim zsynchronizaowan? kompozycj?. Minimalistyczne, powtarzaj?ce si?, narastaj?ce motywy Glassa w po??czeniu z obrazem stanowi? jedn? z najdoskonalszych w historii kina fuzji obrazu i d?wi?ku.

W 1988 roku powsta?a druga cz??? projektu, film Powaqqatsi.
 
 
  1. Simon Larry, Music and Film: An Interview with Philip Glass, Nowy Jork, Millenium Film Journal nr 13, 1983
 
 
  1. Witryna o serii filmów Reggio i Glassa
 
 #KOMENTAR
HareyL9
Wspaniały - Rewelacyjny - Niesamowit
Film pana Reggio oglądałem dwa razy i zawsze obrazy naszego świata, jakie można zobaczyć i poczuć oglądając film, robiły na mnie ogromne wrażenie. Do tego ta wręcz hipnotyzująca i mroczna muzyka z wciąż powtarzajacym się gdzieś w tle indiańskim słowem: koyaanisqatsi...to piękny film i wart obejrzenia. To nie tylko obrazy - to pomnik naszego świata...paraboliczne cząstki, symbole i zarazem uroda i kolory...nie tylko ukwieconych łąk ale i opustoszałych dzielnic..
#KOMENTAR
humanbea
oglądałem Koyaaniaqatsi po oglądnięciu Naqoyqatsi... trochę póżno ale dobre i to. Pomimo ponad 20 lat film robi wrażenie... jest czytelny i trafia w sedno... doskonały montaż i dopracowana muzyka (widać, że film powstawał siedem lat) doskonałe dzieło... może jedyna rzecz jaka pozostanie po naszej pędzącej epoce... Ko-yaa-nis-qatsi [sic!]
#KOMENTAR
bockowskipiotr@wp.p
zdjecia w wielkich skalach paradoxalnie moga dawac wyglad raczej nie przestrzeni a jej braku. penetracja przyrody dokonana przez reggio jest wczesniej niema zgoda na zamkniecie sie w pancernym wechikule elektronicznego oka; ogladajac pejzarz z lotu ptaka wyczuwalna zdaje sie gruba szyba areoplanu. kaliber obiektywu

treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 4+3): 

Godfrey Reggio


Fatal error: Cannot use string offset as an array in /home/huncwot2/domains/3cinema.kunstu.com/public_html/funkcje_right.php on line 26