Poniedziałek, 14 .10 . 2019 
 Rapture
reż. Shirin Neshat
 
rok produkcji: 1999
kraj produkcji: USA
taśma: czarno-biała, z dźwiękiem, DV
 
 Kadry z filmu <i>Rapture</i> S. Neshat  
 Dwuekranowa instalacja sk?adaj?ca si? ze skierowanych do siebie ekranów, na których wy?wietlane s? dwa zsynchronizowane filmy.

Przedstawiaj? one skontrastowane ze sob? ?wiaty kobiet i m??czyzn w spo?ecze?stwie muzu?ma?skim. Widzimy poruszaj?ce si? w naturalnym ?rodowisku kobiety, które okryte czadorami pojawiaj? si? na polach, pla?y, nad morzem. Na przeciwleg?ym ekranie przedstawieni s? w tym czasie m??czy?ni - oni umieszczeni zostali w ?rodowisku zmodyfikowanym przez cz?owieka - w mie?cie. K?óc? si?, przepychaj?. Skrajn? ju? odr?bno?? tych dwu, tak bliskich pozornie ?wiatów, oddziela dodatkowo w sposób fizyczny przestrze? sali, która oddziela dwie projekcje.

Praca Neshat jest niezwykle pi?kna plastycznie. Obraz spowitych w czadory kobiet biegaj?cych po pla?y pozostaje na d?ugo w pami?ci.
 
 

Brak komentarzy. Twój może być pierwszy!


treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 4+1): 

Shirin Neshat

3CINEMA | Filmy | Rapture, reż. Shirin Neshat