Poniedziałek, 14 .10 . 2019 
 Love On the Wing
reż. Norman McLaren
 
rok produkcji: 1938
kraj produkcji: ANG
czas trwania: 5 min.
taśma: kolorowa, z dźwiękiem, 35mm
 
 re?yseria: Norman McLaren
produkcja: Alberto Cavalcanti
produkcja: G.P.O. Film Unit
 
 Jedna z pierwszych kolorowych animacji McLarena, zdradzaj?ca typowy dla niego humor i lekko?? w po??czeniu z wykorzystaniem ró?nych technik filmowych. Kolorowy, zrealizowany w technice Dufaycolor film przedstawia rysowane grub?, bia?? kresk? proste, animowane formy na tle przesuwaj?cego si? kolorowego krajobrazu (dzi?ki któremu powstaje wra?enie g??bi) przypominaj?cego obrazy Salvadora Dali.

Film zamówiony zosta? przez brytyjsk? poczt? i swobodnie operuje symbolik? listu jako no?nika mi?o?ci, która poddawana jest i?cie freudowskim próbom. Rysowana prost? kresk? koperta przeistacza si? swobodnie w postaci kobiety i m??czyzny, przybiera kszta?ty serca i strza?y by nieoczekiwanie zmieni? si? w formy czaszek i nagrobków. Swobodna, surrealistyczna animacja zachwyca (czarnym) humorem oraz perfekcyjn? realizacj?.
 
 

Brak komentarzy. Twój może być pierwszy!


treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 2+5): 

Norman McLaren

Len Lye
Harry Smith
John Grierson
Harry Watt
Norman McLaren
Swinging the Lambeth Walk
Colour Box, The
Number 5 (Color abstraction. Homage to Oskar Fischinger)
Film Number 10 (Mirror Animations)
Film Number 7 (Color Study)
animacja bezpo?rednia
Kino awangardowe w mi?dzywojennej Angli
G.P.O. Film Unit


3CINEMA | Filmy | Love On the Wing, reż. Norman McLaren