Środa, 16 października 2019 
 L'Étoile de Mer
reż. Man Ray
 
rok produkcji: 1928
kraj produkcji: FRA
czas trwania: 15 min.
taśma: czarno-biała, z dźwiękiem, 16mm
publikacja video/dvd: bfi
 
 scenariusz: Robert Desnos, Man Ray
wspó?praca: J.A. Boiffard
wyst?puje: Alice (Kiki de Montparnasse) Prin, André de la Riviere, Robert Desnos

 
 Kadry z filmu <i>L`etoile de Mer</i> Man Ray`a Kadr z filmu <i>L`etoile de Mer</i> Man Ray`a  
 Pomys? na film podsun?? arty?cie jego przyjaciel, poeta Robert Desnos, sugeruj?c sfilmowanie jednego z jego wierszy. Ray i Desnos wspólnie napisali scenariusz i ropocz?li realizacj? filmu, który po wyje?dzie Desnosa Ray doko?czy? samodzielnie.

Film zainspirowa?a tematyka alchemiczna. Opowiada on o alchemicznej drodze do ca?kowitego zespolenia odmiennych elementów, o poszukiwaniu idea?u. Ray wykorzysta? w bardzo interesuj?cy sposób ca?y szereg symboli. Tytu?owa rozgwiazda (we francuskim: gwiazda morza) ??czy w sobie element m?ski (gwiazdy) i kobiecy (woda), jest bytem idealnym; scena przedstawiaj?ca kobiec? stop?, ksi??k? i rozgwiazd? (1/3) symbolizuje g?ówny temat filmu - drog? do idea?u poprzez kobiet? i mi?o??. Mnogo?? szklanych naczy? to tak?e typowa ikonografia alchemiczna.

Film wykorzystuje ca?y szereg awangardowych ?rodków filmowych - filmowanie przez ?elowy filtr (co daje efekt zbli?ony do obrazów impresjonistów, 1/1), superimpozycje, dzielenie ekranu na 12 cz??ci (2), z których ka?da przedstawia inny fragment filmowy. ?cie?ka d?wi?kowa sk?ada si? z kilku fragmentów, od tanga, przez francuskie piosenki z lat 20. do Bacha.

Manuskrypt ze scenariuszem autorstwa Ray'a i Desnos'a zosta? odkryty dopiero w 1986 roku i zosta? w ca?o?ci zawarty w ksi??ce pod redakcj? Rudolfa E. Kuenzli, Dada and Surrealist Film.

 
 
  1. Ray Robert Desnos i Man, Manurscript Scenario for L'Etoile de Mer., w: Kuenzli Rudolf E. (red.), Dada and Surrealist Film, The MIT Press, Cambridge, London, 1996
  2. Hedges Inez, Constellated Visions : Robert Desnos's and Man Ray's L'Etoile de Mer., w: Kuenzli Rudolf E. (red.), Dada and Surrealist Film, The MIT Press, Cambridge, London, 1996
 
 #KOMENTAR
dnaor
dlaczego tylko 3 gwiazdki ten film dostał? jest genialny. nawet jeśli w 1928 te techniki nie były nowością, to przecież napewno nie były codziennością. a juz napewno sam film jest genialny

treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 2+1): 

Man Ray


Fatal error: Cannot use string offset as an array in /home/huncwot2/domains/3cinema.kunstu.com/public_html/funkcje_right.php on line 26