Poniedziałek, 14 .10 . 2019 
 Borderline
reż. Kenneth Macpherson
 
rok produkcji: 1930
czas trwania: 60 min.
taśma: czarno-biała, bez dźwięku, 35mm
 
 

obsada

Pete, a negro: Paul Robeson
Adah, a negro woman: Eslanda Robeson
Astrid: Helga Doorn (Hilda Doolittle)
Thorne, her husband: Gavin Arthur
The barmaid: Charlotte Arthur
The old lady: Blanche Lewin
The bistro owner: Winfred Bryher
The pianist: Robert Herring

 
 Kadr z filmu <i>Borderline<i> K. Macphersona Kadr z filmu <i>Borderline<i> K. Macphersona  
 Film zosta? nakr?cony w pierwszej po?owie roku 1930. Pomimo rozpoczynaj?cej si? w?a?nie ery filmu d?wi?kowego, film jest niemy. Zaniechanie wykrzystania d?wi?ku by?o typowe dla ówczesnych (a i cz?sto dzisiejszych) artystów, którzy szukali w?asnego, specyficznego dla filmu j?zyka - j?zyka wizualnego.

Jest to jeden z nielicznych pe?nometra?owych filmów awangardowych powsta?ych w okresie mi?dzywojennym. Przez wiele lat uznawany by? za zaginiony, odnaleziony w roku 1983 oryginalny negatyw znajduje si? w posiadaniu Filmoteki Szwajcarskiej.

Niestety nie by?o mi dane zobaczy? samego filmu (pokazy s? bardzo rzadkie, ?adne publikacje video nie istniej?), tote? krótk? charakterystyk? filmu podaj? za bibliografi?. Film jest narracyjny, zawiera kilkadziesi?t napisów - g?ównie dialogów. Akcja toczy si? w barze, pomi?dzy dwoma parami - Murzynów oraz Anglików i podejmuje wykorzystuj?c zdobycze psychoanalizy Freuda tematy mi?o?ci, zazdro?ci ale tak?e (prawdopodobnie po raz pierwszy w kinie) rasizmu.

Formalnie akcja przedstawiona jest za pomoc? subiektywnych obrazów poszczególnych postaci (z wykorzystaniem superimpozycji) co daje w efekcie obiektywny obraz ca?ej akcji. Macpherson szuka w?asnego j?zyka kina unikaj?c typowych dla tamtych czasów efektów snu, wizji czy wspomnie?, staraj?c si? odda? atmosfer? akcji ekspresyjn? gr? aktorów, wykorzystanie gry ?wiat?a i ciania oraz drobnymi tylko efektami technicznymi.

 
 
  1. Dusinberre Deke, The Avant-garde Attitude in the Thirties, w: Macpherson Don (red.), British Cinema in the Thirties, BFI, Londyn, 1980
  2. Cosandey Roland, On Borderline, Afterimage no 12, Londyn, 1985
 
 

Brak komentarzy. Twój może być pierwszy!


treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 4+1): 
John Grierson
Basil Wright
Alberto Cavalcanti
Kenneth Macpherson
Spare Time
Hell Unltd
Equation: X + X = O, The
Tell me if it hurts
Beyond This Open Road
Pool
Film-Art
Close Up 1927-1933, Cinema and Modernism
Close-Up
New Cinema


3CINEMA | Filmy | Borderline, reż. Kenneth Macpherson