Środa, 16 października 2019 
 Film Number 3 (Interwoven)
reż. Harry Smith
 
rok produkcji: 1949
kraj produkcji: USA
czas trwania: 3 min.
taśma: kolorowa, z dźwiękiem, 16mm
 
 Kadr(y) z filmu `Film Number 3 (Interwoven)`, reż. Harry Smith  
 Film zralizowany z u?yciem nanoszonej bezpo?rednio na ta?m? filmow? techniki batiku (animacja bezpo?rednia), ud?wi?kowiony motywem Guarachi Guaro orkiestry Dizzy Gillespiego.

W tym filmie Smith koncentruje si? na geometrycznym kszta?cie kwadratu, wype?niaj?c nim ekran, buduj?c z niego wzory. W drugiej cz??ci filmu Smith wprowadza kolejne kszta?ty pozostaj?c jednak przy k?tach prostych - prostok?tach i liniach.

Film w sposób niezwykle interesuj?cy nawi?zuje do pionierskiej pracy Rhytmus 23 Hansa Richtera, próbuj?c budowa? j?zyk obrazu z powstawowych, geometrycznych kszta?tów. Co jednak charakterystyczne u Smitha - w jego filmie to wzory budowane z prostok?tnych kszta?tów dominuj? nad figur?, przekszta?caj?c obraz w pulsuj?cy, barwny ornament.
 
 

Brak komentarzy. Twój może być pierwszy!


treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 4+4): 

Harry Smith

Len Lye
Harry Smith
Swinging the Lambeth Walk
Colour Box, The
Number 5 (Color abstraction. Homage to Oskar Fischinger)
Film Number 10 (Mirror Animations)
Film Number 7 (Color Study)
animacja bezpo?rednia


3CINEMA | Filmy | Film Number 3 (Interwoven), reż. Harry Smith