Środa, 16 października 2019 
 Vita Futurista
reż. Arnaldo Ginna
 
rok produkcji: 1916
kraj produkcji: ITA
czas trwania: 40 min.
taśma: czarno-biała, bez dźwięku, 35mm
 
 Plakat do filmu <i>Viva Futurista</i> A. Ginny

W 1916 roku Arnaldo Ginna zrealizowa? jedyne kolektywne filmowe dzie?o w?oskich futurystów ? Vita Futurista. Wszystkie kopie filmu zagin??y i nie jest on aktualnie dost?pny.

Film oparty zosta? na pomys?ach artystów skupionych wokó? florenckiego pisma L?Italia Futurista ? m.in. Marinettiego, Corry oraz Giacomo Balli.

Obraz sk?ada? si? z kilku inscenizowanych cz??ci o wiele mówi?cych tytu?ach ? ?Jak futurysta ?pi? (sen m??czyzny ubranego w kompletny garnitur i melonik), ?Sentymentalny futurysta? (gdzie nastrój budowany by? tonowaniem na granat ta?my celuloidowej), ?Dramat przedmiotów? (dyskusja mi?dzy stop?, m?otkiem i parasolem), ?Poranna gimnastyka? (z dyskusj? mi?dzy bokserskimi r?kawicami Marinettiego i Chiti). W innej scenie filmu Giacommo Balla zakochuje si? w krze?le, czego owocem s? narodziny podnó?ka...

W Vita Futurista zastosowano wiele awangardowych metod ? obraz filmowano przez zniekszta?caj?ce lustra, ta?m? barwiono, twórczo wykorzystywano jej defekty mechaniczne. Cho? film znany jest jedynie z opisów jego twórców (wszystkie 4 kopie filmu zagin??y), wydaje si? by? ?mia?? realizacj? manifestu filmowego futurystów oraz dowodem ich niezwykle twórczego podej?cia do kina.

Co ciekawe, ten jeden z pierwszych filmów awangardowych odebrano w stylu, który mia? cz?sto towarzyszy? projekcjom kina eksperymentalnego w przysz?o?ci ? w kinach ekran oburzeni widzowie obrzucili film pomidorami i makaronem (cho? to ju? sprawa typowo w?oska...).
 
 #KOMENTAR
fnRedUtMCOPMGSAh
DAESH ONOTOLE V PRAVITELI VSELENNOI
#KOMENTAR
MGvFbklUNDzQqlL
DAESH ONOTOLE V PRAVITELI VSELENNOI
#KOMENTAR
plDkukCulHseQCsC
Nice site, thanks for information
#KOMENTAR
LRbAchVbrFBciBvBn
Nice site, thanks for information
#KOMENTAR
eVfAfaUL
Not bad... Not bad
#KOMENTAR
LhpRSrRmoz
Not bad... Not bad

treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 1+2): 
Anton Giulio Bragaglia
Arnaldo Ginna
Bruno Corra
Thais
The Futurist Cinema
futuryzm
Kino futurystów w?oskich
Abstract Cinema?Chromatic Music


3CINEMA | Filmy | Vita Futurista, reż. Arnaldo Ginna