Poniedziałek, 14 .10 . 2019 
 Komposition in Blau
reż. Oskar Fischinger
 
rok produkcji: 1925
kraj produkcji: GER
czas trwania: 4 min.
taśma: kolorowa, z dźwiękiem, 35mm
publikacja video/dvd: revoir
 
 Kadr(y) z filmu `Komposition in Blau`, reż. Oskar Fischinger Kadr(y) z filmu `Komposition in Blau`, reż. Oskar Fischinger Kadr(y) z filmu `Komposition in Blau`, reż. Oskar Fischinger  
 To zdumiewaj?ce arcydzie?o animacji Fischinger tworzy? w przerwach mi?dzy prac? nad filmami reklamowymi. Komposition in Blau nakr?cone zosta?o w technice gasparcolor, która bardzo dobrze odzwierciedla?a soczyste kolory.

Film toczy si? w b??kitnym pokoju o szklanej pod?odze, w którym ró?norodne przemieszczaj? si? przestrzenne, barwne formy - walce, prostopad?o?ciany, ko?a, odbijaj?c si? w pod?odze i wspó?graj?c ze sob?. Fischinger na kilkadziesi?t lat przez wynalezieniem komputera u?ywa pikselacji (rys. 2/1), czyli animacji poprzez zmian? warto?ci (koloru) punktów w dwuwymiarowej matrycy. Perfekcyjnie zrealizowany film robi piorunuj?ce wra?enie dynamik?, barw? i rytmem, sugeruj?c dodatkowo odwieczny temat ró?nicy p?ci (rys. 3) operuj?c pasywnymi, dwuwymiarowymi formami okr?gów (?enskie), które jednak wprawiaj? w ruch dynamiczne, trójwymiarowe formy ostre.


 
 
  1. Canemaker John, Elfriede! On the Road with Mrs. Oskar Fischinger, w: (ró?ni), IOTA Center Website, www.iotacenter.org
  2. Canemaker John, The Original Laureate of an Abstract Poetry, New York Times, Nowy Jork, 02.07.2000
  3. Grush Byron, Space, Oskar Fischinger, and Desktop Computer Animation, w: (ró?ni), ASIFA Website, www.asifa.org/animate/
  4. Moritz William, Oskar Fischinger vol. 2 booklet, Re-voir, Paris, 2001
 
 

Brak komentarzy. Twój może być pierwszy!


treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 5+1): 

Oskar Fischinger

Len Lye
Harry Smith
Swinging the Lambeth Walk
Colour Box, The
Number 5 (Color abstraction. Homage to Oskar Fischinger)
Film Number 10 (Mirror Animations)
Film Number 7 (Color Study)
animacja bezpo?rednia


3CINEMA | Filmy | Komposition in Blau, reż. Oskar Fischinger