Czwartek, 17 października 2019 
 Dreams That Money Can Buy (A film in seven segments)
reż. Hans Richter
 
rok produkcji: 1946
kraj produkcji: USA
czas trwania: 80 min.
taśma: czarno-biała i kolorowa, z dźwiękiem, 35mm
publikacja video/dvd: bfi arthouse
 
 Re?yseria, Scenariusz, Monta?: Hans Richter
Zdj?cia: Arnold Eagle
Produkcja: Hans Richter, Peggy Guggenheim, Kenneth Macpherson
Produkcja: Company Art of This Century Films

AUTORZY EPIZODÓW

Desire
Re?yseria, Scenariusz Max Ernst
Muzyka Paul Bowles

The Girl with the Prefabricated Heart
Re?yseria, Scenariusz Fernand Leger
S?owa piosenki Jean Latouche
Wykonanie piosenki Libby Holman, Josh White

Ruth, Roses and Revolvers
Re?yseria, Scenariusz Man Ray
Muzyka Darius Milhaud

Discs
Re?yseria, Scenariusz Marcel Duchamp
Muzyka John Cage

Ballet
Re?yseria, Scenariusz Alexander Calder
Muzyka Paul Bowles

Circus
Re?yseria, Scenariusz Alexander Calder
Muzyka David Diamond

Narcissus
Re?yseria, Scenariusz Hans Richter
Muzyka Louis Applebaum

OBSADA

Joe / Narcyz: Jack Bittner
Dziewczyna: Dorothy Griffith

 
 Kadr z filmu <i>Dreams that money can buy</i> Marcel Duchamp przy pracy nad filmem <i>Dreams that money can buy</i> Ok?adka katalogu do filmu <i>Dreams that money can buy</i> Wn?trze katalogu do filmu <i>Dreams that money can buy</i>  
 Sny, które mo?na kupi? to najbardziej ambitny z filmowych projektów Hansa Richtera. Jest to pe?nometra?owy, kolorowy film z?o?ony z siedmiu epizodów wyre?yserowanych przez ró?nych artystów, po??czonych przez Richtera w ca?o?? za pomoc? historii Joe, m??czyzny, który zdobywa umiej?tno?? tworzenia snów, które sprzedaje zagubionym klientom.

Poszczególne sekwencje snów were?yserowane s? przez bliskich przyjació? Richtera, wielkie nazwiska pierwszej Awangardy.

Epizod pierwszy, Desire (Po??danie), wyre?yserowany przez surrealistycznego malarza Maxa Ernsta, to miniaturowy kostiumowy dramat, utrzymany w ciep?ych, kontrastowych barwach. Przywo?uje obrazy nagiej, ?pi?cej kobiety, sennych marze? i seksualnego fatalizmu znanego z obrazów Ernsta.

Fernand Léger, w ?nie drugim, zatytu?owanym The Girl with the Prefabricated Heart (Dziewczyna z prefabrykowanym sercem) nawi?zuje do klasycznego, md?ego dramatu mi?osnego. W rolach kochanków obsadza jednak sklepowe manekiny. Scenografia sk?ada si? z ruchomych wersji futurystyczno-dadaistycznych obrazów Legera.

Cz??? trzecia, której autorem jest Man Ray - Ruth, Roses and Revolvers (Lito??, Ró?e i Rewolwer) to satyra na kino. Przedstawia sal? kinow?, w której widownia traktuje obraz jako film instrukta?owy i powtarza wykonywane przez aktora ruchy.

Discs (Dyski), które zrealizowa? Marcel Duchamp to zdecydowanie najpi?kniejsza sekwencja filmu. Zrealizowany w abstrakcyjnej tradycji film, nawi?zuj?cy do Anemic Cinema. Na obraz sk?adaj? si? wielokolorowe pier?cienie wibruj?ce jednostajnie do akompaniamentu hipnotycznej muzyki Johna Cage'a. W przebitkach pojawiaj? si? sekwencje nawi?zuj?ce do najs?ynniejszego obrazu Duchampa - Akt schodz?cy po schodach. Ten fragment jest jednym z najwspanialszych dokona? kina eksperymentalnego, idealnym po??czeniem muzyki i obrazu, które po kilkudziesi?ciu latach w ogóle si? nie starzeje.

Dwa kolejne sny zrealizowa? rze?biarz i animator Alexander Calder. Ballet (Balet) to nieco abstrakcyjny obraz sfilmowanych kolorowych przedmiotów, natomiast Circus (Cyrk) to animowany film lalkowy przypominajacy du?o pó?niejsze dokonania Svankmajera czy braci Quay.

Ostatni, siódmy sen zrealizowa? sam Richter. Jego bohaterem jest ??cz?cy epizody Joe, którego twarz zabarwia si? na niebiesko. Fragment dotyka problemów odmienno?ci, zagubienia, po??dania i ko?czy ca?y film.

Filmowi towarzyszy? pi?knie wydany katalog zawieraj?cy wiele kadrów z filmu, kola?e Ernsta, teksty m.in. Huelsenbecka, Cage'a i Man Raya, dzi? niestety dost?pny jedynie w antykwariatach. Sam film zestarza? si? niestety bardzo mocno. Estetyka zdj??, narracja, kostiumy bardzo dzi? tr?c? myszk?. Nie mo?na jednak nie zauwa?y? kilku bardzo interesuj?cych pomys?ów - ró?norodno?ci form estetycznych, wizualizacji jungowskiej idei snu, parodii filmu noir i systemu Hollywood (sprzedawanie snów). Film jest jednak przede wszystkim wzruszaj?cym dokumentem ko?cz?cym okres Pierwszej Awangardy, dzie?em jednej z najbardziej niesamowitych w historii sztuki grupy przyjació?.

 
 #KOMENTAR
zoil@op.p
Naprawde warto! ogromne oczy Men Rey\'a pojawiaja sie na scianie, nad biurkiem \"sprzedawcy\" gdy tylko zmienia sie osoba pragnaca kupic sny! Mnie najbardziej spodobal sie Czwarty wymiar Duchampa- rotoreliefy, ze nie wspomne juz o genialnym cyrku Caldera!!Richter w swym filmie zawarl wszystkie tak istotne elementy dotyczace dokonan jakze wspanialej sztuki pierwszej polowy XX wieku! polecam dla wielbicieli pierwszej awangardy jak równiez i dla laików

treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 5+3): 
3CINEMA | Filmy | Dreams That Money Can Buy (A film in seven segments), reż. Hans Richter