Środa, 16 października 2019 
 Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti
reż. Maya Deren
 
rok produkcji: 1978
kraj produkcji: USA
czas trwania: 60 min.
taśma: czarno-biała, z dźwiękiem, 16mm
 
 Kadr(y) z filmu `Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti`, reż. Maya Deren Maya Deren na Haiti
 
 W 1946 Maya Deren jako jedna z pierwszych kobiet otrzyma?a grant Fundacji Guggenheima, przezanczony na dokumentacj? rytua?ów voodoo na Haiti.

Wiosn? 1947 roku artystka wyruszy?a na wysp?, na której z przerwami sp?dzi?a kilka lat fotografuj?c, nagrywaj?c, filmuj?c i uczestnicz?c w rytua?ach. Setki metrów ta?my filmowej i nagra? zosta?y zmontowane dopiero po ?mierci artystki w latach 70. przez jej ostatniego m??a Teji Ito. Godzinny film Divine Horsemen ??czy materia? fotograficzny i d?wi?kowy z narracj? i zawiera zdj?cia tradycyjnych rytua?ów, pocz?wszy od sk?adania ofiary ze zwierz?t, a ko?cz?c na scenach wpadania w taneczny trans przez kap?anów voodoo. Istnieje tak?e opublikowana ksi??ka autorstwa Deren opisuj?ca rytua?y, wydana w Polsce pod tytu?em Bogowie Haiti.

Zainteresowanie Deren voodoo sk?oni?o j? do zerwania z pozycj? obserwatorki i rozpocz?cia aktywnego uczestnictwa w rytuale. Po powrocie do Nowego Jorku Deren wspó?tworzy?a centra praktykowania voodoo i jako kap?anka voodoo cz?sto wpada?a w stany transu, co barwnie opisuje mi?dzy innymi Stan Brakhage w ksi??ce Film At Wit's End.
 
 #KOMENTAR
konradino beb (buddhi@o2.pl
prawdopodobnie najlepszy z filmów dotyczących haitiańskich rytuałów vodoun, jaki do tej porty został nakręcony. wybitna zanajomość tematu przekłada się idealnie na pracę kamery, montaż i podkład dźwiękowy! charakterystyczna dla reżyserki fascynacja ekspresją ciała wieńczy tutaj swój duchowy wzlot jako praktykantki i propagatorki vodoun. doskonałe dopełnienie xiążki pod tym samaym tytułem
#KOMENTAR
joanna@pozacentrum-pop.p
Czy ktoś mógłby udzielić mi informacji czi i w jaki sposób można obejrzeć ten film albo /najchetniej!!!/ kupić go w jakiejś wersji.Dziękuję za odpowiedź. Joann
#KOMENTAR
66szary@interia.p
posiadam niemal wszystkie filmy Maji Deren mam też dokument i niej -- jeśli są chętni to piszci

treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 3+5): 

Maya Deren

3CINEMA | Filmy | Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti, reż. Maya Deren