Środa, 16 października 2019 
 Crossroads
reż. Bruce Conner
 
rok produkcji: 1976
kraj produkcji: USA
czas trwania: 36 min.
taśma: czarno-biała, z dźwiękiem, 16mm
 
 Muzyka: Patrick Gleeson, Terry Riley.
 
 Kadr(y) z filmu `Crossroads`, reż. Bruce Conner  
 Film found footage wykorzystuj?cy materia? nakr?cony podczas podwodnej próby bomby atomowej na Atolu Bikini w 1946 roku.

Eksplozja nakr?cona zosta?a wielokrotnie, z ró?nych pozycji, w ró?nym przybli?eniu i w ró?nych szybko?ciach pracy kamery. Podczas tego 36-minutowego filmu towarzyszy nam nieustannie, pojawiaj?c si? na ekranie w kilkudziesi?ciu uj?ciach. Niew?tpliwe pi?kno i zaskakuj?ca, naturalna harmonia wielkiej eksplozji dzia?a hipnotyzuj?co. Jej si?a i olbrzmi zasi?g widoczny w zestawieniu z "miniaturowymi" okr?tami daje poj?cie o jej niewyobra?alnej sile.

Medytacyjny charakter filmu podkre?la minimalistyczna muzyka Patricka Gleesona i przede wszystkim, Terry Rileya.
 
 

Brak komentarzy. Twój może być pierwszy!


treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 3+5): 

Bruce Conner

3CINEMA | Filmy | Crossroads, reż. Bruce Conner