Środa, 16 października 2019 
 Cosmic Ray
reż. Bruce Conner
 
rok produkcji: 1961
czas trwania: 4 min.
taśma: czarno-biała, z dźwiękiem, 16mm
 
 Cosmic Ray to brawurowy kola? b?yskawicznie zmieniaj?cych si? obrazów: fragmenty komiksów, ta?cz?ce dziewczyny, rozb?yski ?wiate?. To w?a?nie posta? ta?cz?cej dziewczyny – obna?onej, rozbieraj?cej si?, nagiej – jest lejtmotivem tego filmu. Pojawia si? ona raz po raz, zestawiona z obrazami ?o?nierzy, dzia? i ?mierci przedstawionej przy pomocy czaszki umieszczonej mi?dzy jej nogami. To zestawienie zrównuje seks z destrukcj?, ale ten kataklizm ma charakter orgazmiczny, niczym eksplozja sztucznych ogni, kosmiczny wielki wybuch równoznaczny z ko?cem ?wiata. Tytu? tej pracy nawi?zuje rzecz jasna równie? do twórczo?ci Raya Charlesa, mocnej i witalnej, odwo?uj?cej si? do podstawowych, zwierz?cych instynktów, któr? Conner „przek?ada” niejako na j?zyk filmu. Ale je?li to w?a?nie jest tre?ci? tego filmu – ?e naszymi dzia?aniami steruje zwierz? ukryte w cz?owieku – film ten jako ca?o?? nie ma charakteru oskar?enia ludzko?ci, a raczej stwierdzenia faktu”.

(Carl Belz, Film Culture)
 
 #KOMENTAR
ray
fajny teledys

treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 1+4): 

Bruce Conner

3CINEMA | Filmy | Cosmic Ray, reż. Bruce Conner