Poniedziałek, 14 .10 . 2019 
 A Movie
reż. Bruce Conner
 
rok produkcji: 1958
kraj produkcji: USA
czas trwania: 12 min.
taśma: czarno-biała, z dźwiękiem, 16mm
 
 Kadry z filmu <i>A Movie</i> Bruce Connera  
 Rewolucyjny dla rozwoju kina eksperymentalnego film, jako jeden z pierwszych wykorzystuj?cy technik? found-footage. Film sk?ada si? ze z?o?onych przy u?yciu bardzo szybkiego monta?u krótkich fragmentów zapomnianych filmów fabularnych i dokumentalnych. Zestawienia te, przedstawiaj?ce ró?nego rodzaju ludzkie pora?ki i niepowodzenia intensyfikuj? si? w miar? rozwoju filmu zmieniaj?c si? w obrazy nios?ce coraz wi?ksze pi?tno destrukcji, obrazuj?ce tragedie i katastrofy. W ten sposób ten z pocz?tku dowcipny film (np. kapitan statku obserwuj?cy przez peryskop rozbieraj?c? si? kobiet? i wysy?aj?cy w jej kierunku torped?, która zmienia si? w atomowy grzyb) staje si? wraz ze swoim rozwojem rodzajem apokaliptycznej wizji ?wiata XX wieku. Autotematyczny a zarazem ironiczny tytu? filmu podkre?lany jest dodatkowo poprzez wmontowanie fragmentów rozbiegówek oraz wielokrotne przedstawianie planszy tytu?owej.

O losy tego filmu nie trzeba si? martwi?, zosta? wpisany do Rejestru Narodowej Biblioteki Kongresu w Stanach Zjednoczonych i ma zapewnion? przez pa?stwo profesjonaln? konserwacj? i warunki przechowywania przez nadchodz?ce stulecia.

„...monta? znalezionych materia?ów filmowych – dokumentalnych (kroniki filmowe) – i fabularnych (stare filmy). Schematy i potworno?ci przeplataj? si? w b?yskawicznym tempie; seks i destrukcja nast?puj? po sobie po?ród obrazów ukazuj?cych po?cigi i upadki a? w ko?cu nurek wymyka si? nam sprzed oczu przez dziur? w dnie morza – ostateczne wyj?cie. W prologu do tej gonitwy obrazów widzimy leniwie rozbieraj?c? si? dziewczyn? z jakiego? podejrzanego filmiku. Kiedy film (Film) si? ko?czy, jej posta? urasta w naszych oczach do rangi symbolu - uwodzicielskiej Kirke”.
- Brian O’Doherty, The New York Times

„Korzystaj?c tylko i wy??cznie ze znalezionych materia?ów archiwalnych, Conner stworzy? jeden z najbardziej niezwyk?ych filmów w dziejach kina. Zestawienie kowbojów z Indianami, czy s?oni z czo?gami z pocz?tku wydaje si? zabawne, ale po chwili ?miech zamiera na ustach, bo zdajemy sobie spraw? z tego, ?e jeste?my ?wiadkami apokalipsy”.

- Freude
 
 

Brak komentarzy. Twój może być pierwszy!


treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 3+2): 

Bruce Conner

3CINEMA | Filmy | A Movie, reż. Bruce Conner