Środa, 16 października 2019 
 Coal Face
reż. Alberto Cavalcanti
 
rok produkcji: 1935
kraj produkcji: ANG
czas trwania: 11 min.
taśma: czarno-biała, z dźwiękiem, 35mm
publikacja video/dvd: bfi
 
 re?yseria: Alberto Cavalcanti
produkcja: John Grierson, GPO Film Unit
muzyka: Benjamin Britten
s?owa: W H Auden
 
 Kadr(y) z filmu `Coal Face`, reż. Alberto Cavalcanti Kadr(y) z filmu `Coal Face`, reż. Alberto Cavalcanti  
 Jedno z arcydzie? awangardowego dokumentu brytyjskiego. Film zrealizowany przez m?odego Brazylijczyka, Alberto Cavalcantiego pod kierownictwem Johna Griersona przedstawia ?wiat brytyjskich górników. Kontrastowe, t?uste zdj?cia tworz?ce przygn?biaj?cy obraz niemal niewolniczej pracy w katastrofalnych warunkach, uzupe?niane s? sugestywn? muzyk? Brittena, ?piewem chóru oraz metalicznym g?osem czytaj?cym statystyki ilo?ci wydobywanych ton w?gla, tysi?cy pracuj?cych ludzi, ich umieralno?ci, wypadków oraz dochodów. Dokument powsta? pod wyra?nie lewicowymi wp?ywami europejskimi i nie pozostawia z?udze? co do oceny przedstawianej sytuacji.

Coal Face jest idealnym przyk?adem kina, które ??czy?o w okresie mi?dzywojennym nowatorsk? form? d?wi?kowo-wizualn? z równie radykalnymi postulatami zmian spo?ecznych.
 
 #KOMENTAR
stanislaw.petroff@gmail.co
Czekam na biografię autora

treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 1+2): 
Len Lye
John Grierson
Harry Watt
Norman McLaren
Colour Box, The
Night Mail
Birth of The Robot, The
Spare Time
N or NW
Kino awangardowe w mi?dzywojennej Angli
G.P.O. Film Unit


3CINEMA | Filmy | Coal Face, reż. Alberto Cavalcanti