Środa, 16 października 2019 
 Swiss Army Knife With Rats and Pigeons
reż. Robert Breer
 
rok produkcji: 1980
kraj produkcji: USA
czas trwania: 6 min.
taśma: kolorowa, z dźwiękiem, 16mm
publikacja video/dvd: revoir
 
 Kadr(y) z filmu `Swiss Army Knife With Rats and Pigeons`, reż. Robert Breer Kadr(y) z filmu `Swiss Army Knife With Rats and Pigeons`, reż. Robert Breer  
 Tytu? filmu mniej wi?cej obja?nia chronologi? pojawiaj?cych si? w nim artefaktów. Narysowane z wykorzystaniem centralnego dla filmu koloru czerwonego przedmioty i zwierz?ta wype?niaj? film za pomoc? narracji graficznej raczej ni? znaczeniowej. W pierwszej cz??ci filmu szwajcarki scyzoryk animowany jest rotoskopowo, co Breer demistyfikuje w??czaj?c w film przedstawiaj?ce zdj?cia z kamery, na podstawie których powsta?a animacja. Scyzoryk otwiera si? i obraca by w pewnym momencie rozbi? si? na dwie formy - obrys i wype?nienie, które ulatuje tworz?c czerwon?, abstrakcyj? form?. To typowy dla Breera zabieg, który lubuje si? w mieszaniu ?wiata abstrakcyjnego i realnego. Kolejne sekwencje przynosz? figury ptaków i szczura, który uwik?any jest w mininarracj? - próbuje zje?? ser umieszczony w pu?apce i symbolicznie za pomoc? czerwonego koloru ginie.
 
 

Brak komentarzy. Twój może być pierwszy!


treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 2+4): 

Robert Breer

3CINEMA | Filmy | Swiss Army Knife With Rats and Pigeons, reż. Robert Breer