Poniedziałek, 14 .10 . 2019 
 Recreation
reż. Robert Breer
 
rok produkcji: 1957
czas trwania: 2 min.
taśma: kolorowa, z dźwiękiem, 16mm
 
 Kadr(y) z filmu `Recreation`, reż. Robert Breer  
 Ten dwuminutowy film sta? si? jednym z kamieni milowych eksperymentalnej animacji. Wykorzystana tutaj technika - animacja pojedynczej klatki pozwoli?a na stworzenie filmu sk?adaj?cego si? z kilkuset autonomicznych obrazów przesuwaj?cych si? przed oczami widza z pr?dko?ci? uniemo?liwiaj?c? ich ?wiadom? analiz?. Na obrazy sk?adaj? si? wycinki gazet, teksty, abstrakcyjne szkice, zdj?cia mechanicznych zabawek, ta?my filmowej, telefonów. Ten pop-artowy kola? odbierany jest przez widza w sposób jedynie pod?wiadomy, gdy? nie jest mu dostarczany czas potrzebny na racjonaln? analiz? ogl?danego materia?u - kolejne obrazy staj? si? jedynie formami, kszta?tami, których znaczenie odczytywane jest przez widzów po pewnym czasie niczym mgliste echo. ?cie?k? d?wi?kow? filmu stworzy? przyjaciel artysty, francuski poeta Noel Burch, który recytuje swój dadaistyczny, nonsensowny tekst.

Tytu? filmu posiada podwójne znaczenie, które przybli?a nieco wymow? dzie?a. Rekreacja jako relaks, zabawa - w tym wypadku dotycz?ca swobodnego, intuicyjnego doboru i monta?u materia?u zdj?ciowego. Drugie znaczenie tytu?u uzyskujemy odczytuj?c go jako Re-Kreacja czyli ponowne stworzenie, ustanowienie nowego ?adu poprzez nadanie znanym artefaktom innego kontekstu.
 
 

Brak komentarzy. Twój może być pierwszy!


treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 5+2): 

Robert Breer

3CINEMA | Filmy | Recreation, reż. Robert Breer