Środa, 16 października 2019 
 A Man and His Dog Out for Air
reż. Robert Breer
 
rok produkcji: 1957
kraj produkcji: USA
czas trwania: 3 min.
taśma: czarno-biała, z dźwiękiem, 16mm
 
 Kadr(y) z filmu `A Man and His Dog Out for Air`, reż. Robert Breer  
 Krótki i zabawny film narysowany przez Breera cienk?, czarn? lini?.

Wij?ce si? linie zmieniaj? w filmie nieustannie kszta?t i charakter, raz przedstawiaj?c ca?kowicie abstrakcyjne formy - od geometrycznych po ograniczne, innym razem spadaj?c przez ekran niczym jesienne li?cie, jeszcze innym razem formuj?c na moment kszta?ty figuratywne - jak pojawiaj?cy si? na u?amek sekundy na ko?cu filmu, tytu?owy cz?owiek z psem na spacerze. Te, jak sam je nazywa Breer "bazgro?y", w prosty sposób stawiaj? kwestie dotycz?ce wspó?istnienia na ?wiecie wszystkich rzeczy, ich ci?g?ej transformacji i braku mo?liwo?ci ich jasnego dookre?lenia czy nazwania.

Film wykorzystuje najprostsz? mo?liw? technik? animacji, wszystkie jego kadry powsta?y w ca?o?ci za pomoc? czarnego flamastra i bia?ej kartki, co by?o dla Breera sposobem na wyra?enie w?asnych emocji za pomoc? najprostszych ?rodków. Obraz zdoby? ze wzgl?du na t? w?a?nie prostot? i humor bardzo du?? popularno?? w?ród szerokiej publiczno?ci.
 
 

Brak komentarzy. Twój może być pierwszy!


treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 3+2): 

Robert Breer

3CINEMA | Filmy | A Man and His Dog Out for Air, reż. Robert Breer