Poniedziałek, 14 .10 . 2019 
 LMNO
reż. Robert Breer
 
rok produkcji: 1978
kraj produkcji: USA
czas trwania: 10 min.
taśma: kolorowa, z dźwiękiem, 16mm
publikacja video/dvd: revoir
 
 Kadr(y) z filmu `LMNO`, reż. Robert Breer  
 Film zrealizowany jest technik? sk?adania krótkich serii obrazów, zawieraj?cych abstrakcyjne i figuratywne animacje, które opowiadaj? krótkie historyjki. Zestaw wykorzystanych ?rodków technicznych jest imponuj?cy - obrazy rysowane s? za pomoc? o?ówka, kredek ?wiecowych, aerografu i akwareli. Centralnym motywem jest tutaj naszkicowana w dzieci?cy sposób figura francuskiego policjanta, który niczym w kreskówce prze?ywa kolejne "przygody", stwarzaj?c (pozornie) narracyjny w?tek. Posta? policjanta jest wyra?nym ho?dem dla Émile Cohl, artysty który tworzy? pierwsze kreskówki na pocz?tku XX wieku. Inne sekwencje zawieraj? humorystyczne, proste animacje przedstawiaj?ce m.in. banana ci?tego na plasterki wraz z fikaj?cym kartonem mleka (któremu towarzysz? odg?osy rycz?cej krowy) czy eksploduj?cy w feeri? barw i abstrakcyjnych figur projektor filmowy. Nast?pstwo tych krótkich narracji nie ma ?adnego racjonalnego pod?o?a jak i regu? - film jest surrealistycznym, sennym zestawieniem ró?norodonych sytuacji, które tworz? zabawny i oszo?amiaj?cy kolorystycznie kalejdoskop obrazów.

Proste rysunki Breera przemieszane s? z seriami abstrakcyjnych animacji oraz klatek pokolorowanych za pomoc? szablonu i aerografu. Artysta wykorzystuje typow? dla siebie technik? animacji pojedynczej klatki, z pomoc? której uzyskuje m.in. migaj?ce superimpozycje dwóch lub wi?cej obiektów, a tak?e mo?e umie?ci? w filmie kontrowersyjne klatki przedstawiaj?ce m.in. penisa policjanta (czym nawi?zuje do walki z ameryka?sk? cenzur?, któr? prowadzili eksperymentalni filmowcy we wcze?niejszych dekadach - vide jednoklatkowy obraz cz?onka w stanie erekcji w Scorpio Rising Kennetha Angera).

LMNO jest niezwykle udanym efektem powrótu Breera do animacji figuratywnej, w której realizowa? filmy w latach 50. Jest tak?e ?wietnym przyk?adem filmu eksperymentalnego, który pomimo awangardowej techniki i braku jasnej narracji trafia z ?atwo?ci? do szerokiej publiczno?ci.
 
 
  1. Starr Cecile, Russet Robert,, Experimental Animation - Origins of New Art, Da Capo, Nowy Jork, 1976
  2. Leger Jackie, Robert Breer - Animator, www.awn.com
  3. Camper Fred, On Visible Strings, Chicago, Chicago Reader, 1997
  4. Burford Jennifer L., Robert Breer, Re-Voir Video, Pary?, 1999
  5. Simon Elena Pinto, Robert Breer's LMNO, w: (ró?ni), Millenium Film Journal nos. 4/5, , Nowy Jork, 1979
  6. Macdonald Scott, A Critical Cinema 2, University of Los Angeles, Los Angeles, 1992
 
 

Brak komentarzy. Twój może być pierwszy!


treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 5+1): 

Robert Breer

3CINEMA | Filmy | LMNO, reż. Robert Breer