Środa, 16 października 2019 
 Form Phases IV
reż. Robert Breer
 
rok produkcji: 1954
kraj produkcji: USA
czas trwania: 4 min.
taśma: kolorowa, z dźwiękiem, 16mm
 
 Kadr(y) z filmu `Form Phases IV`, reż. Robert Breer  
 Czwarty z pierwszej serii filmów Breera, zrealizowany podczas jego pobytu w Pary?u. Film nawi?zuje czytelnie do pracy Rhytmus 21 Richtera. Sk?adaj? si? na niego pozostaj?ce w ci?g?ym ruchu i transformacji proste, wielokolorowe formy geometryczne. Widoczne s? wp?ywy neoplastycyzmu, który fascynowa? Breera w tym czasie - artysta z wielk? dba?o?ci? wykorzystuje podstawowe kolory oraz odpowiedni balans ci??aru wspó?graj?cych ze sob? form.

Od strony technicznej film wykonany jest bardzo prymitywn? metod? animacji - poszczególne obiekty to wycinanki, które przesuwane s? klatka po klatce wywo?uj?c wra?enie ruchu. Warto wspomnie?, i? Breer wykorzystuje ju? tutaj nie?mia?o technik? animacji pojednynczej klatki - umieszczaj?c na kolejnych klatkach filmu zupe?nie inne formy - co stanie si? jego znakiem rozpoznawczym ju? od kolejnego filmu - Recreation
 
 

Brak komentarzy. Twój może być pierwszy!


treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 4+4): 

Robert Breer

3CINEMA | Filmy | Form Phases IV, reż. Robert Breer