Czwartek, 17 października 2019 
 Bang!
reż. Robert Breer
 
rok produkcji: 1986
kraj produkcji: USA
czas trwania: 8 min.
taśma: kolorowa, z dźwiękiem, 16mm
publikacja video/dvd: revoir
 
 Kadr(y) z filmu `Bang!`, reż. Robert Breer Kadr(y) z filmu `Bang!`, reż. Robert Breer  
 Film rozpoczynaj?cy seri? filmów, do których Breer w??cza zdj?cia przedstawiaj?ce wykonane klasyczn? kamer? filmow?. W filmie klasyczne fascynacje przedstawionego dziecka - samoloty, baseball, p?e? przeciwna - systematycznie burzone s? brutalno?ci? doros?ego ?wiata. Artysta wykorzystuje statyczne zdj?cia katastrof lotniczych, kola?e fotografii i w?asnych rysunków, wreszcie w?asne szkice, zarówno wspó?czesne, jak i te z okresu dzieci?cego.

Bang! jest kolejnym przyk?adem obrazuj?cym obsesj? Breera niesko?czonymi mo?liwo?ciami monta?u i zestawienia poszczególnych obrazów. Jego repetytywna struktura podkre?lona muzyk? zbli?a film do eksperymentów minimalistów szukaj?cych za pomoc? monotonnych, nieznacznie zmieniaj?cych si? formu? metody opisu rzeczywisto?ci.
 
 #KOMENTAR
fdsfd
Mój komentar

treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 2+5): 

Robert Breer

3CINEMA | Filmy | Bang!, reż. Robert Breer