Środa, 16 października 2019 
 69
reż. Robert Breer
 
rok produkcji: 1968
kraj produkcji: USA
czas trwania: 5 min.
taśma: kolorowa, z dźwiękiem, 35mm
publikacja video/dvd: revoir
 
 Kadr(y) z filmu `69`, reż. Robert Breer  
 Ten film stanowi wraz z 66 i 70 cz??? serii, w której Breer eksperymentowa? z ró?nymi rodzajami optycznej iluzji za pomoc? koloru i perspektywy. Film rozpoczyna rotoskopowo odrysowana cie?kim piórkiem animacja trójwymiarowej bry?y, której rytmicznie zaczynaj? towarzyszy? kolejne trójwymiarowe formy. Ich wspó?granie uzyskane jest za pomoc? swoistej superimpozycji - poszczególne figury rysowane s? osobno na kolejnych klatkach, tak wi?c przy czterech animowanych figurach, ka?da pojawia si? na ekranie raz na 4 klatki, co wystarcza jednak by stworzy? iluzj? ruchu i wspó?istnienia wszystkich bry? na jednej p?aszczy?nie. W miar? rozwoju filmu artysta t? sam? technik? "koloruje bry?y" - umieszczaj?c na s?siaduj?cych klatkach filmu kontur bry?y i jej wype?nienie. W fazie finalnej animowane s? same wype?nienia, które staj? si? swoistymi dwuwymiarowymi formami, oderwanymi od macierzystego, trójwymiarowego odniesienia.

 
 

Brak komentarzy. Twój może być pierwszy!


treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 2+2): 

Robert Breer

3CINEMA | Filmy | 69, reż. Robert Breer