Czwartek, 17 października 2019 
 Alone, Life Wastes Andy Hardy
reż. Martin Arnold
 
rok produkcji: 1998
kraj produkcji: AUS
czas trwania: 15 min.
taśma: czarno-biała, z dźwiękiem, 16mm
publikacja video/dvd: revoir
 
 Kadr(y) z filmu `Alone, Life Wastes Andy Hardy`, reż. Martin Arnold  
 Arcydzie?o techniki found-footage spod r?ki Martina Arnolda.

Na ten kilkunastominutowy film sk?ada si? zaledwie kilkadziesi?t sekund klasycznego filmu hollywoodzkiego z Judy Garland i Mickeyem Rooneyem. Wykorzystuj?c zwolnienie, cofanie i wielokrotne zap?tlenie tych samych fragmentów filmu Arnold wprowadza do swojego obrazu zupe?nie nowe sensy, od subtelnej erotyki do zaskakuj?cych, perwersyjnych skojarze? zwi?zanych z edypia?skim kompleksem.

Na uwag? zas?uguje wykorzystanie jako medium klasycznej ta?my filmowej, co zmusi?o Arnolda do trwaj?cej niemal rok r?cznej pracy nad wielokrotnym przekopiowywaniem i montowaniem tych samych fragmentów ta?my (to wszystko w czasach gdy cyfrowy monta? takiego filmu zaj??by kilka dni).

Alone... pozostaje wi?c wspania?ym przyk?adem kreatywnego wykorzystania techniki found footage, a tak?e zabawnego i przyst?pnego kina eksperymentalnego. Przede wszystkim jednak wyrazem wiary w si?? i magi? ta?my filmowej.
 
 #KOMENTAR
ikoon@interia.p
Filmy Martina Arnolda zostają na długo w pamięci. Świat jego oczami jest zacięty, zaloopowany, czas przeskakuje jak igła na starym gramofonie. Wpływa to na nas wręcz fizycznie, gdyż po secie jego filmów jeszcze przez pewein czas powtarzamy w głowie: a, al, a, a, al, al, alo, a, aloooone :-
#KOMENTAR
ikoon@interia.p
Filmy Martina Arnolda zostają na długo w pamięci. Świat jego oczami jest zacięty, zaloopowany, czas przeskakuje jak igła na starym gramofonie. Wpływa to na nas wręcz fizycznie, gdyż po secie jego filmów jeszcze przez pewein czas powtarzamy w głowie: a, al, a, a, al, al, alo, a, aloooone :-
#KOMENTAR
marcin.wri@gmail.co
Arnold jest genialny, bardzo inspirujący. Szkoda, że tak mało znany w Polsce. Powinien być zapraszany do szkół filmowych, może wtedy mielibyśmy jakieś młode talenty

treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 4+1): 

Martin Arnold

3CINEMA | Filmy | Alone, Life Wastes Andy Hardy, reż. Martin Arnold