Czwartek, 17 października 2019 
 Crossing The Great Sagrada
reż. Adrian Brunel
 
rok produkcji: 1924
kraj produkcji: ANG
czas trwania: 13 min.
taśma: czarno-biała, bez dźwięku, 35mm
 
 re?yseria: Adrian Brunel
aktorzy: wszystkie role gra sam re?yser
 
 Kadr(y) z filmu `Crossing The Great Sagrada`, reż. Adrian Brunel  
 Ten film jest pierwszym z serii kilku krótkich (1-szpulowych) burlesek zrealizowanych przez Brunela, cz?onka The Film Society. Film jest zabawnym pseudo-dokumentem z wyprawy do mitycznych wodospadów Wielkiej Sagrady, wykorzystuj?cym ró?nego rodzaju dokumentalne zdj?cia z Afryki oraz europejskich miast, którym sens nadaj? autotematyczne plansze z napisami dziel?ce kolejne sceny. Jak pisa? w swojej ksi??ce How to Make Films z 1933 roku:

Wszyscy monta?y?ci i filmowcy powinni mie? w?asne archiwum u?ytecznych fragmentów i uj?? wzi?tych z prac swoich lub cudzych. Crossing... by?o zrealizowane zgodnie z t? zasad?, wykorzystuj?c skrawki filmów przyrodniczych oraz zdj?? wykonanych przeze mnie.

Plansze z napisami ca?kowicie zmieniaj? sens filmu - przyk?adowo, zdj?cia z Afryki zapowiadaj? jako sceny z Londynu. Plansze dodatkowo komentuj? sam film, jego powolne tempo, przedstawiaj? kolejnych aktorów podczas gdy wszystkie "role" gra sam re?yser.

Film jest parodi? ówczesnego brytyjskiego przemys?u filmowego, jego sztywnie ustalonego podzia?u na gatunki filmowe, wrzechobecnej cenzury czy kultu gwiazd. Michael O'Pray zauwa?y? s?usznie w filme podobie?stwa do archaizuj?cych filmów Jeffa Keen'a z lat 60. XX wieku, natomiast sama, jak?e nowatorska formu?a fikcyjnego dokumentu, umieszczenia w nim pseudo-map nasuwa oczywi?cie skojarzenia z krótkimi metra?ami Petera Greenawaya, takimi jak cho?by A Walk Through H.

 
 

Brak komentarzy. Twój może być pierwszy!


treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 5+4): 
John Grierson
Basil Wright
Alberto Cavalcanti
Kenneth Macpherson
Borderline
Spare Time
Hell Unltd
Equation: X + X = O, The
Tell me if it hurts
Pool
Film-Art
Close Up 1927-1933, Cinema and Modernism
Close-Up
New Cinema


3CINEMA | Filmy | Crossing The Great Sagrada, reż. Adrian Brunel